வெள்ளி, ஜனவரி 25, 2013

தைராய்ட் நோயை குணப்படுத்தும் -காஞ்சனார குக்குலு ( KANCHANARA GUGGULU)


தைராய்ட் நோயை குணப்படுத்தும் -காஞ்சனார குக்குலு ( KANCHANARA GUGGULU)
(சாரங்கதரஸம்ஹிதா - மத்யமகண்ட)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:
1.            சுத்தி செய்த குக்குலு ஷோதித குக்குலு      1037.5 கிராமை

சுத்தமான நீருடன் கொதிக்க வைத்துக் கரைத்து வடிகட்டிக் காய்ச்சிப் பதத்தில் நன்கு பொடித்துச் சலித்த


2.            மந்தாரைப்பட்டை காஞ்சனாரத்வக்    500 கிராம்
3.            திரிபலை (வகைக்கு) த்ரிபலா         100         “
4.            திரிகடு (வகைக்கு) த்ரிகடு            50           “
5.            மாவிலிங்கம் வருணமூல            50           “
6.            ஏலக்காய் ஏலா                      12 ½       “
7.            இலவங்கப்பட்டை லவங்கத்வக்       12 ½       “
8.            இலவங்கப்பத்திரி லவங்கபத்ர         12 ½       “

இவைகளைச் சேர்த்து நன்கு அரைத்துப் பதத்தில் ரவைகளாக்கி 500 மி.கி. மாத்திரைகளாக்கவும்.

அளவும் அனுபானமும்:     

1 முதல் 2 மாத்திரைகள் வரை கொட்டைக் கரந்தைச் சூர்ணம், கருங்காலி க்ஷார சூர்ணம், கடுக்காய்ச் சூர்ணம் அல்லது வெந்நீருடன் கொடுக்கவும்.

தீரும் நோய்கள்: குன்மம் (குல்ம), கண்டமாலை (கண்டமால), அபசீ, அற்புதம், கிரந்தி எனப்படும் பல விதமான விபரீதமான கழலைகளும், புற்று நோய்களும், புண்கள் (வ்ரண), நெறிகட்டுதல், ஆசன வெடிப்பு (பகந்தர), யானைக்கால் (ஸ்லீபாத), தோல்நோய்கள் (குஷ்ட), பொதுவாக வலியுடன் கூடிய எந்த வீக்கத்திலும் நிவாரணமளிப்பது.

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை 
 1. ஹைப்போ தைராய்ட் என்னும் -தைராய்ட் குறைவாக சுரக்கும் நோயை -ஆங்கில மருந்தான எல்ட்ராக்சின்  என்னும் மருந்தை விட நன்றாக வேலை செய்யும் மருந்து இது ..
 2. இந்த மருந்து தைராய்ட் சுரப்பியின் வேலையை சரி செய்யும் 
 3. தைராய்ட் வீக்கம் -கட்டிகள் அனைத்தையும் தக்க துணை மருந்த்துகளோடு  தர சீக்கிரம் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணம் ஆகும் 
 4. ஹோமியோ மருந்தோடு இந்த மருந்தை கொடுத்து வர (NAT MUR,THYRODIUM,IODUM...) சீக்கிரம் நல்ல பலன் தரும் 
 5. ஆங்கில மருந்தை போல் ஆயுசுக்கும் இந்த மருந்தை சாப்பிட தேவை இல்லை 
 6. சித்த மருந்துகளில் அன்ன பவள செந்தூரமும் இந்த மருந்தும் -நல்ல இணை மருந்துகள் ..
 7. ஆங்கில மருந்துகள் தைராய்டுக்காக எடுத்து கொண்டிருப்பவர்கள் -நன்கு படித்த -நல்ல அனுபவ அறிவும் உள்ள ஆயுர்வேத மருத்துவரின் ஆலோசனை படியே ஆங்கில மருந்தை நிறுத்தி இந்த மருந்தை எடுத்தல் அவசியம் 

Post Comment

காலரா போன்ற கழிச்சலையும் குணப்படுத்தும் -கற்பூராதி ரஸ (Karpooradhi Ras)


காலரா போன்ற கழிச்சலையும்  குணப்படுத்தும் -கற்பூராதி ரஸ (Karpooradhi Ras)                                                                                              
(பைஷஜ்யரத்னாவளி - அதிஸாராதிகார)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:

1.            சுத்தி செய்த லிங்கம் ஷோதித ஹிங்குள       10 கிராம்
2.            ஓமத்தினீர் அஜமோதார்க்க                போதுமான அளவு

இவற்றைக் கல்வத்திலிட்டு அரைத்து அத்துடன்

3.            கோரைக்கிழங்கு முஸ்தா                        10 கிராம்
4.            வெட்பாலை அரிசி இந்த்ரயவா                   10           “             
5.            ஜாதிக்காய் ஜாதீபல                             10           “      
       
இவைகளைப் பொடித்துச் சலித்த சூர்ணம்

6.            வெங்காரம் (பொரித்துப் பொடித்தது) டங்கண பஸ்ம     10           “

இவற்றை ஒன்று சேர்த்தரைத்துப் பின்னர் ஓமத்தீனீர் சேர்த்து நன்கு அரைத்துப் பதத்தில் பொடித்துச் சலித்த கற்பூரம் (கற்பூர) 10 கிராம் சேர்த்து ஒன்றுபடக் கலங்க அரைத்து 100 மில்லி கிராம் எடையுள்ள மாத்திரைகளாக்கவும்.
               
அளவும் அனுபானமும்:     

ஒன்று முதல் இரண்டு மாத்திரைகள் வரை  2 முதல் 3 வேளைகளுக்கு தேனுடன் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:    

அபினிக்கு பதில் வெங்காரம் சேர்ப்பதும், ஓமத்தீனீர் விட்டரைப்பதும் சம்பிரதாயம். நூலில் மர்த்தன திரவியம் பற்றி ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை. சிலர் தண்ணீர் விட்டு அரைப்பதுண்டு.

தீரும் நோய்கள்: 


கழிச்சல் (அதிஸார), பெருங்கழிச்சல் (க்ரஹணீ), சீதபேதி (ப்ரவாஹிஹ), ரத்தபேதி (ரக்தப்ரவாஹிஹ), காய்ச்சலுடன் கூடிய கழிச்சல் (ஜ்வராதிஸார), வாந்தி பேதி (விஷூஸிகா), ஜீரணக் கோளாறு காரணமாக இல்லாமல் மற்ற காரணங்களால் வரும் பேதி (பக்வாதீஸார), இந்த நிலைகளில் இது சீரகம், லவங்கப்பட்டை, குடசப்பாலைவித்து ஆகியவற்றை அரைத்த விழுதுடன் தரப்படுகிறது.

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை 
 1. பெருங்  கழிச்சலை  நிறுத்தும் ..
 2. உடல் எதிர்ப்பு சக்தி இன்றி -பேதியாவதை  நிறுத்தும் 
 3. எனது ஆசான் இந்த மருந்தை பிரங்க ரோகம் என்னும் -பால்வினை நோய்க்கும் கொடுத்து  நல்ல பலனை பார்த்ததுண்டு 

Post Comment

வியாழன், ஜனவரி 17, 2013

பத்து நிமிடத்தில் காய்ச்சலின் வெப்பம் போக்கும் -காலகூட ரஸ-(kAALKOOTA RAS)


பத்து நிமிடத்தில் காய்ச்சலின் வெப்பம் போக்கும் -காலகூட ரஸ-(kAALKOOTA RAS)
(ref-பஸவராஜீயம் - ஸன்னிபாதப்ரகரணம்)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:

1.            சுத்தி செய்த ரஸம் ஷோதித ரஸ           30 கிராம்
2.            சுத்தி செய்த கந்தகம் ஷோதித கந்தக       50           “

இவைகளை நன்கு அறைத்துக் கறுத்த கஜ்ஜிளி செய்து கொண்டு அத்துடன்

3.           சுத்தி செய்த மனோசிலை (பொடித்தது) ஷோதித மனசில   60 கிராம்
4.            தாமிர பற்பம் தாம்ரபஸ்ம                              40           “
5.            வெங்காரம் (பொரித்துப் பொடித்தது) டங்கண பஸ்ம      70           “
6.            சுத்தி செய்த தாளகம் (பொடித்தது) ஷோதித ஹரிதாளக  90           “
7.            பெருங்காயம் (பொரித்துப் பொடித்தது) ஹிங்கு           10           “
8.            சுத்தி செய்த நாபி (குறிப்பிட்டுள்ள சாறுகளில் ஒன்று சேர்த்து
அரைத்து விழுதாக்கியது) ஷோதித வத்ஸநாபி         120         “

இவைகளையும் நன்கு பொடித்துச் சலித்த

9.            கொடிவேலி வேர் சித்ரக                                90           “
10.          கடுக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) ஹரீதகீ பலத்வக்        100         “
11.          தான்றிக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) பிபீதகீ பலத்வக்       100         “
12.          நெல்லிமுள்ளி ஆமலகீ பலத்வக்                      100         “
13.          சுக்கு சுந்தீ                                           120         “
14.          மிளகு மரீச்ச                                        120         “
15.          திப்பிலி பிப்பலீ                                      120         “
16.          வசம்பு வச்சா                                        10           “

இவைகளின் சூரணமும் சேர்த்து நன்கு கலங்க அரைத்துப் பின்னர்,

1.            இஞ்சிச்சாறு ஆர்த்ரக ஸ்வரஸ
2.            கொடிவேலிவேர் கஷாயம் சித்ரக கஷாய
3.            எலுமிச்சம் பழச்சாறு ஜம்பீர ஸ்வரஸ
4.            பூண்டுச்சாறு லசுன ஸ்வரஸ
5.            குந்துமணி வேர் கஷாயம் குஞ்ஜாமூல கஷாய
6.            முருங்கப்பட்டை கஷாயம் சிக்ருத்வக் கஷாய
7.            எருக்கன் வேர் கஷாயம் அர்க்கமூல
8.            கலப்பைக் கிழங்குச் சாறு லாங்லிஸ்வரஸ
9.            சிறு செருப்படைச் சாறு ஹம்ஸபாடீஸ்வரஸ
10.          நொச்சியிலைச் சாறு நிர்க்குண்டீஸ்வரஸ
11.          வெற்றிலைச் சாறு நாகவல்லி பத்ர ஸ்வரஸ
12.          அழிஞ்சில் வேர்ச் சாறு அங்கோலமூல ஸ்வரஸ
13.          முருங்கை வேர்க் கஷாயம் சிக்ருமூல கஷாய
14.          பஞ்சகோல கஷாயம் பஞ்சகோல கஷாய
15.          பெருபஞ்சமூல கஷாயம் மஹாபஞ்சமூல கஷாய

இவைகளைத் தனித்தனியே உபயோகித்து ஒவ்வொன்றைக் கொண்டு மூன்று மணி நேரம் அரைத்துப் பதத்தில் 100 மில்லி கிராம் எடையுள்ள மாத்திரைகளாக்கவும்.

குறிப்பு:    

இதை மிகுந்த கண்காணிப்புடன் உபயோகிக்க வேண்டும்

அளவும் அனுபானமும்:     

ஒரு மாத்திரை வீதம் இரு வேளைகளுக்கு இஞ்சிச் சாற்றுடன் அல்லது சுக்குக் கஷாயத்துடன் கொடுக்கவும்.

தீரும் நோய்கள்: 
டைபாய்டு, மலேரியா போன்ற காய்ச்சல்கள் (ஜ்வர), ஜன்னி , இரைப்பிருமல் (தமகச்வாஸ), அமிர்தாரிஷ்ட, தசமூலாரிஷ்ட அல்லது கிராதாரிஷ்டத்துடன் இதனைச் சேர்த்துத் தருவது வழக்கம்.

தெரிந்த கொள்ள வேண்டிவை 
 1. பத்தே நிமிடத்தில் எந்த காய்ச்சலின் வெப்பத்தையும் வெகு வேகமாக குறைக்கும் அற்புத மருந்து 
 2. காய்ச்சல் எந்த நோயினால் வந்திருந்தாலும் இந்த மருந்து அறுபத மருந்து 
 3. சர்வ காய்ச்சல் நிவாராணி இது 

                

Post Comment

திங்கள், ஜனவரி 14, 2013

வாத நோய்களில் -காலாக்னிருத்ர ரஸ _KALAGNIRUDRA RASA


வாத நோய்களில் -காலாக்னிருத்ர ரஸ  _KALAGNIRUDRA RASA                                                                                            
(ref-பஸவராஜீயம் வாதப்ரகரணம்)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:
1.            சுத்தி செய்த ரஸம் ஷோதித ரஸ           10 கிராம்
2.            சுத்தி செய்த கந்தகம் ஷோதித கந்தக        10           “

இவைகளை நன்கு அறைத்துக் கறுத்த கஜ்ஜிளி செய்து கொண்டு அத்துடன்

3.            ஓமம் அஜமோதா                                      10 கிராம்
4.            கடுக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) ஹரீதகீ பலத்வக்       10           “
5.            தான்றிக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) பிபீதகீ பலத்வக்     10           “
6.            நெல்லிமுள்ளி ஆமலகீ பலத்வக்                     10           “
7.            கொடிவேலிவேர் சித்ரக                             10           “
8.            சீரகம் ஜீரக                                        10           “
9.            வாயுவிடங்கம் விடங்க                             10           “
10.          சுக்கு சுந்தீ                                         10           “
11.          மிளகு மரீச்ச                                      10           “
12.          திப்பிலி பிப்பலீ                                    10           “

இவைகளை பொடித்துச் சலித்த சூரணத்தையும், பொடித்த

13.          ஸர்ஜக்ஷாரம் ஸர்ஜக்ஷார                       10           “
14.          யவக்ஷாரம் யவக்ஷார                           10           “
15.          வெங்காரம் (பொரித்துப் பொடித்தது) டங்கண பஸ்ம 10           “
16.          இந்துப்பு ஸைந்தவ லவண                      10           “
17.          கல்லுப்பு ஸ்வர்ச்ச லவண                       10           “

ஆகியவற்றையும் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் வைத்துத் தனித்தனியே அரைத்து நுண்ணிய விழுதாக்கிய

18.          சுத்தி செய்த நாபி ஷோதித வத்ஸநாபி                 10           “
19.          சுத்தி செய்த எட்டிக்கொட்டை ஷோதித விஷமுஷ்டி    180         “

இவைகளையும் சேர்த்து எலுமிச்சம் பழச்சாறு (ஜம்பீர ஸ்வரஸ) கொண்டு நன்கு அரைத்துப் பதத்தில் 100 மில்லி கிராம் எடையுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி உலர்த்தி பத்திரப்படுத்தவும்.

அளவும் அனுபானமும்:     

ஒன்று முதல் இரண்டு மாத்திரைகள்  2 முதல் 3 வேளைகளுக்கு சிறிது நெய்யும், மிளகுச் சூரணமும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

மிளகுசீரகக் கஷாயத்துடனோசித்தரத்தைக் கஷாயத்துடனோ இதனைக் கொடுப்பது வழக்கம். 

தீரும் நோய்கள்: 

பசியின்மை (அக்னிமாந்த்ய), குன்மம் (குல்ம), பெருங்கழிச்சல் (க்ரஹணீ), ஜீரணக்கோளாறுகள், மற்றும் பொதுவான வயிறு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் பாரிசவாயு (பக்ஷாகாதவாத) போன்ற வாத நோய்கள்.

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை 
 1. வாத நோய்களில் -பக்க வாதத்தில் -ஏகாங்க வீர ரச மாத்திரையுடன் பயன்படும் 

                

Post Comment

தச வாயுக்களை ஒழுங்கு செய்யும் -வாயு குளிகை என்னும் கஸ்தூர்யாதி குடிகா -Kasthuryadhi Gutika


தச வாயுக்களை ஒழுங்கு செய்யும் -வாயு குளிகை என்னும் கஸ்தூர்யாதி குடிகா -Kasthuryadhi Gutika                                                                                    
(ref-ஸஹஸ்ர யோகம் - குடிகாப்ரகரணம்)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:

1.            நிலவேம்பு பூநிம்ப                              10 கிராம்
2.            சித்தரத்தை ராஸ்னா                            10           “
3.            ஜாதிக்காய் ஜாதீபல                             10           “
4.            கடுக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) ஹரீதகீ பலத்வக்  10           “
5.            தான்றிக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) பிபீதகீ பலத்வக் 10           “
6.            நெல்லிமுள்ளி ஆமலகீ பலத்வக்                 10           “
7.            இலவங்கப்பட்டை லவங்கத்வக்                  10           “
8.            இலவங்கப்பத்திரி லவங்கபத்ர                   10           “
9.            ஏலக்காய் (தோல் நீக்கிய அரிசி) ஏலா பீஜ        10           “
10.          சுத்தி செய்த இருவி ஷோதித ஹிர்வி            10           “
11.          சீரகம் ஜீரக                                     10           “
12.          கருஞ்சீரகம் க்ருஷ்ண ஜீரக                      10           “
13.          ஓமம் அஜமோதா                               10           “
14.          அக்ரகாரம் அக்ரகரபா                            10           “
15.          சதகுப்பை ஸதபுஷ்ப                            10           “
16.          அதிமதுரம் யஷ்டீ                              10           “
17.          இலவங்கம் லவங்க                             10           “
18.          குருவேர் ஹ்ரிவேர                             10           “
19.          கண்டுபாரங்கி பார்ங்கீ                          10           “
20.          பசுபாசி கானஜாதீபத்ரீ                         10           “
21.          சந்தனம் சந்தன                                10           “
22.          வசம்பு வச்சா                                  10           “
23.          வால்மிளகு கங்கோல                           10           “
24.          சுக்கு சுந்தீ                                     10           “
25.          மிளகு மரீச்ச                                   10           “
26.          திப்பிலி பிப்பலீ                                 10           “
27.          ஆசாளி விதை ஆசாளி பீஜ                      10           “

இவைகளை நன்கு பொடித்துச் சலித்துக் கல்வத்தில் இட்டு அத்துடன் தனித்தனியே பொடித்த
1.            ஸர்க்ஷஜாரம் ஸர்ஜக்ஷார                    10 கிராம்
2.            யவக்ஷாரம் யவக்ஷார                        10           “
3.            காவிக்கல் கைரிக                            10           “
4.            நரும்பசை                                     10           “
5.            பொரித்த வெங்காரம் டங்கண பஸ்ம           10           “
6.            அஞ்சனக்கல் அஞ்ஜன                          10           “
7.            சுத்தி செய்த மனோசிலை ஷோதித மனசிலா     10           “
8.            சுத்தி செய்த லிங்கம் ஷோதித ஹிங்குள         10           “

தனியே சிறிது கரிசாலைச் சாறு விட்டரைத்து விழுதாக்கிய

9.            சுத்தி செய்த நாபி ஷோதித வத்ஸநாபி     10 கிராம்
10.          காந்தபற்பம் காந்த பஸ்ம                  10           “

ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக் கரிசாலைச்சாறு (ப்ருங்கராஜ ஸ்வரஸ) 
கொண்டு நன்கு அரைத்து மாத்திரையாக உருட்டத்தக்க பதத்தில் அத்துடன்1.     பொடித்துச் சலித்த பச்சைக் கற்பூரம் கற்பூர              10 கிராம்
2.     ரோமம் நீக்கிச் சிறிது அரைத்த கஸ்தூரி கஸ்தூரி         10           “
3.      இளஞ்சூட்டில் உருக்கி வடிகட்டிய புனுகு கந்தமார்ஜர வீர்ய  10           “

இவைகளைத் தனியே அரைத்துச் சேர்த்து மீண்டும் ஒன்றுபட நன்கு அரைத்து 50 மில்லி கிராம் எடையுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி நிழலில் உலர்த்தி பத்திரப்படுத்தவும்\

அளவும் அனுபானமும்:     

ஒன்று முதல் இரண்டு மாத்திரைகள் வரை இஞ்சிச்சாறு, தேன் அல்லது ஜீரகக் கஷாயத்துடன் 2 முதல் 4 வேளைகள் கொடுக்கவும்.

தீரும் நோய்கள்: 


இருமல் (காஸ), இழைப்பு (ஸ்வாஸ), இதய இயக்கக் குறைபாட்டாலேற்படும் மூச்சுத் திணறல் போன்ற மூச்சு நோய்கள், காய்ச்சல் (ஜ்வர), வாதகப சுரம் (வாத கப ஜ்வர), வாத வைகுன்ய போன்ற வாயு உபத்திரவங்கள், பலவீனம். இதயத்தைத் தூண்டவல்லது.

                
குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் மேற்கூறிய வியாதிகளில் இது விசேஷமாக உபயோகிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு:   

1.          இதற்கு வாயுகுளிகாஎன்று மற்றொரு பெயரும் உண்டு.
2.            தான்வந்தரவடியைப் போன்று இதை உபயோகிக்கலாம்.
3.            ஜீரகக் கஷாயத்தைக் கொண்டு அரைத்து இதைச் சிலர் தயாரிக்கின்றனர்.

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
 1. இப்போது கிடைக்கும் கஸ்தூரி குளிகையில் நூற்றுக்கு நூறு கஸ்தூரி இருப்பதில்லை என்பது உண்மை 
 2. ஒரு கிராம் கஸ்தூரியின் உண்மை விலை ஒரு லட்சத்திற்கும் மேல் ..பலர் போலிகளையே  உண்மை என்று நம்பி வாங்கி ஏமாறுகிறார்கள் ..உண்மையான கஸ்தூரி வாசனை கொண்டும் கண்டு பிடிக்க முடியாது -கலப்படம் -பொய் நிறைய உண்டு கஸ்தூரியை பொறுத்தவரை ..
 3. கஸ்தூரி மாத்திரையில் கஸ்தூரி இருக்க முடியவே முடியாது ..
 4. உண்மையான கஸ்தூரி சேர்ந்த கஸ்தூரி மாத்திரை இதய அடைப்பை கூட உறுதியாக நீக்கும் 
 5. பல உண்மைகளை எழுதும் போது  மனது வலிக்கிறது ..என்ன செய்ய ..எனது கட்டுரைகளை படித்து திடீர் வைத்தியர்கள் இன்னமும் பல பொய் சொல்ல நானும் காரணம் ஆவேனா ? (  எனது பழைய கட்டுரை தான்வன்தரம் குளிகை புனுகு சேர்ப்பதில்லை என்று யதார்த்தம் எழுதினேன் ..எனது கட்டுரை மூலம்     தெரிந்து கொண்டு புனுகு சேர்ந்த தான்வன்தரம் குளிகை என்று ஒரு மாத்திரையை ரூபாய நானூறு ரூபாய்க்கு  விற்றதாக அதாரபூர்வமாக ஒரு நண்பர் கூற கேட்டு அதிர்ச்சி  அடைந்தேன் )-- போல் உண்மையான கஸ்தூரி சேர்த்தது என்று எவ்வளவு ஏமாற்ற போகிறார்களோ   தெரியவில்லையே !!!
 6. கஸ்தூரி குளிகையில் கஸ்தூரி சேர்க்க வாய்ப்பில்லை என்று தெரிந்தால் கூட போதுமானது தான் 
 7. இந்த வாயு குளிகை -தச வாயுக்களை ஒழுங்கு செய்யும் 
 8. சர்வ நோய்க்கும் நிவாரணம் தரும் 
 9. குழந்தைகளின் நோய்களில் சிறந்த நிவாரணம் தருகிறது ..
 10. கஸ்தூரி சேர்க்காத கஸ்தூரி மாத்திரை வேலை நூற்றுக்கு பத்து சதவீதம் 
    கூட வேலை செய்து செய்யாது ..அந்த பத்து சத வீத வேலை கூட நம்மை பிரமிக்க வைக்கிறது எனபது தான் உண்மை 
Post Comment