ஞாயிறு, ஜனவரி 12, 2014

பல் சார்ந்த நோய்களுக்கு ஹோமியோ மருந்துகள்

பல் சார்ந்த நோய்களுக்கு ஹோமியோ மருந்துகள் 
ஆரம்ப பல்வலி
பிளேன்டேகோ Q, உள்ளே பஞ்சில் நனைத்து வைக்கவும், கிரியா 30
ஈறுவேக்காடு இன்றி பல்வலி
ஸ்டெபி 200
குளிர் நீராலோ வெளிச்
காற்றாலோ, வலி குறைவு
பலஸ், காபீயா 200
குளிர் நீரால் வலி உச்சக்கட்டம்
காபீயா

சாப்பிட்டால் பல்வலி
காலிகார்ப்
சர்க்கரையால் பல்வலி குறையும்
கெனபோடியம்
சர்க்கரையால் பல்வலி கூடும்
பெல்
பல்வலி காதுக்குப் பரவுதல்
காற்றினால் பல் கூச்சம்
நேட்மூர்

பல் சுவைப்பதால் குறைவு
ஸீபா

நரம்பு வலி 
சாமோ 200
தெறிக்கும் பல்வலி இரவில் உபாதை
< (கூடும்) குளிர் பருவமும்
மெர்க்

அழும் வலி
கார்போ விஜி
கர்ப்ப காலத்தில் பல்வலி
கல்கார்ப், செபியா, கார்போவிஜி
சாப்பிடும் போது பல்வலி>
குறையும் பிறகு> கூடும்
ஸ்பைஜீலி
குதிப்பதால் பல்வலி
லைக்கோ, சூட்டால் > குறையும்
சொத்தைப் பல் வலி அதிக
நாற்றம்       
கிரியாஸோட்

பல் கூச்சம், பல் அரிப்பு  
ஸ்டெபிசாக் CF6x N.M. 12x
பல் வேர் கூச்சம் வலி
தூஜா
ஈறு வீக்கம், பல் கூச்சம்
மெர்க் சொலு
பல் கடுப்பு
ரூடா, காபியா, சாமோ
பல் எலும்பு கீறலுக்கு     
ரூடா, ஆர்னி, சிம்பைடம்
பல் பிடுங்கிய பின் ஈறுகளில்
இரத்தப் பெருக்கு
ஆர்னிகா, FP6x

பல்வலி (தலைவலியுடன்
ஜுரம்)
அகோ, பெல், காபியா, ரூடா, சாமோ
சூட்டால் பல்வலி
அபிஸ், சாமோ
இரவு காலங்களில் பல்வலி
ஆண்டி குரூட், சாமோ 200
பல் மிக நீளமாக இருக்கும் உணர்ச்சி
அலுமினா, கிளமேடிஸ்
பல் நீண்ட உணர்ச்சி 2
ஆர்னி, சிலிகா
பல் கழன்ற உணர்ச்சி
நேட்ரமூர், பிரை, ரஸ், மெர்க்
முகம் நீண்ட உணர்ச்சி   
அலுமினா
பற்கள் பூராவும் விலகிய உணர்ச்சி
மெர்க்
பல் உள்பக்கம் கோளாறு
ஹீபர், நைட் ஆசிட்
அடிப்பக்கம் சிவந்து அடிபடல்
மெர்க் 6x30
வேக்காட்டை விட அதிக வீக்கம்
சூடு ஓற்றிடம் தேவை   
அபிஸ் பின்பு மெர்க்
பல்வலி       
பயோ FP3x, M.P.3x.C.F.6x கலந்து சாப்பிடவும்
முன் பல் வலி
பெல், ஆசிட் பாஸ், காபியா
கோரைப் பல் வலி
அகோ, ஹயாஸி
கடைவாய்ப் பல் வலி     
சாமோ, பல்ஸ், காபியா, கிரியாஸோட்
மேற் பற்கள்           
பிரை, சைனா, கல்கார்ப்
கீழ் பற்கள்  
ஹயாஸி, இக்னே, பல்ஸ்
ஒரு வரிசை
சாமோ மெர்க்
இடப்பக்கம்            
சாமோ, ரஸ், மெர்க்
வலப்பக்கம்           
ஸ்டெபிஸாக்ரி, காபியா
குழிப்பற்கள்                       
பிரை, சைனா, காபியா, சிலிகா
ஈறு கட்டி பல்வலி
பல்ஸ்
வேர் கெட்டால்
தூஜா
சிகரம் கெட்டால்
மெர்க்
பற்கள் நொறுங்கினால்
ஸிபிலினம்
ஈறு அமுக்கும் வலி
பிரை, சைனா, ஹயாஸி
ஈறு உள் பக்கம் அமுக்கி
விட்டால் >
ரஸ்

வெளிப்புறம் அமுக்கி
விட்டால்
ஸ்டெபிஸாக்ரி

மேல்பக்கம் உயர்த்தி விடல்
ஆசிட் பாஸ்
ஈறு வலி
பல்ஸ், பிரை, ஹயாஸி
மேல்பக்க ஈறு வலி
நேட்மூர்
கீழ்ப்பக்க ஈறு வலி
ஸல்பர்
ஈறு வீக்கம்
மெர்க்
ஈறு வலி
மெர்க், ஆர்ஸனிகம், ஸல்பர்
ஈறு இரத்தம்
மெர்க், பெல், லாக்கசீஸ், ஸ்டெபிசாக், ஸல்பர்
ஈறு புண்      
ஹீபார், சிலிகா, பெல்
ஆடிய பல் தானாக
விழுந்து விடும்
செலிடோனி, 30x
துர் சதை வளர்ச்சி
தூஜா


Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக