ஞாயிறு, ஜனவரி 12, 2014

நோய்க் குறிகளும் ஹோமியோ மருந்துகளும்

வாய் நோய்க் குறிகளும் ஹோமியோ மருந்துகளும்வாய் கோணல்
அல்லியம் ஸீபா 200, காஸ்டி 200

பேச்சு வரவில்லையானால்
காஸ்டிகம் 200
வாய் புண்               
ஆரம்டிரை
வாய்ப்புண் முற்றிய நிலைக்கு
ஆரம்டிரை, மெர்க், சின்னாபரிஸ் 30, நைட் ஆசிட்
வாய்வேக்காடு நாற்றம்
பாப்டி, போரக்ஸ், கல்கார்ப்
வாய் உதடுக்கு
காண்டுரங்கா Q
உதட்டில் வீக்கம்  
ஹீபர்
நாடிப் புண்கள்
ரஸ் 30
நாடிப் பருக்கள்
மெர்க் ஐயோட் 2x, 3x (மாவு ரூபம்
வாய் நாக்கு முக வாதம்
CURARE 200
உதட்டை இரத்தம் வரும் வரை
பிய்த்துக் கொள்ளும்
ஆரம்டிரை

வாய் நாற்றம்
பாரிடா கார்ப் 30, மெர்க்கரோ
மேல் உதடு வீக்கம்
அபிஸ்

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக