ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 24, 2014

வலியில்லா வாழ்க்கைக்கு பக்க விளைவில்லா வரம் -மஹாயோகராஜ குக்குலு-( Maha Yogara Guggulu )

வலியில்லா வாழ்க்கைக்கு பக்க விளைவில்லா வரம் -மஹாயோகராஜ குக்குலு-( Maha Yogara Guggulu )
                                                                            
(Ref-பைஷஜ்யரத்னாவளி - ஆமவாதாதிகாரம்)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:1.            சுக்கு சுந்தீ                                10 கிராம்
2.            மிளகு மரீச்ச                             10           “
3.            திப்பிலி பிப்பலி                   10           “
4.            கடுக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) ஹரீதகீ பலத்வக்  10           “
5.            தான்றிக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) பிபீதகீ பலத்வக்10            “
6.            நெல்லிமுள்ளி ஆமலகீ பலத்வக்           10           “
7.            பாடக்கிழங்கு பாத்தா                 10           “
8.            சதகுப்பை ஸதபுஷ்ப                       10           “
9.            மஞ்சள் ஹரித்ரா                          10           “
10.          மரமஞ்சள் தாருஹரித்ரா                   10           “
11.          ஓமம் அஜமோதா                         10           “
12.          வசம்பு வச்சா                             10           “
13.          பெருங்காயம் (பொரித்துப் பொடித்தது) ஹிங்கு     10           “
14.          கொட்டைக் கரந்தை (உலர்ந்தது) ஹப்புஸ        10           “
15.          யானைத்திப்பிலி கஜபிப்பலீ           10           “
16.          கருஞ்சீரகம் க்ருஷ்ண ஜீரக                 10           “
17.          கிச்சிலிக் கிழங்கு ஸட்டீ                   10           “
18.          கொத்தமல்லி விதை தான்யக              10           “
19.          கருப்பு உப்பு பிடலவண                    10           “
20.          கல்லுப்பு ஸ்வர்ச்சலவண                  10           “
21.          இந்துப்பு ஸைந்தவலவண                  10           “
22.          மோடி பிப்பலீமூல                         10           “
23.          இலவங்கப்பட்டை லவங்கத்வக்             10           “
24.          ஏலக்காய் ஏலா                      10           “
25.          இலவங்கப்பத்திரி லவங்கபத்ர              10           “
26.          சிறுநாகப்பூ நாககேஸர                     10           “
27.          கடல் நுரை ஸாமுத்ரபேன                 10           “
28.          அயபற்பம் லோஹ பஸ்ம                  10           “
29.          வெள்ளைக் குங்கிலியம் ஸர்ஜரஸ               10           “
30.          நெருஞ்சில் கோக்ஷுர                 10           “
31.          சித்தரத்தை ராஸ்னா                       10           “
32.          அதிவிடயம் அதிவிஷா                    10           “
33.          சுக்கு சுந்தீ                                10           “
34.          யவக்ஷாரம் யவக்ஷார                     10           “
35.          சீமைக்கொடுக்காய்ப்புளி ஆம்லவேதஸ      10           “
36.          கொடிவேலி வேர் சித்ரமூல                10           “
37.          புஷ்கர மூலம் கோஷ்ட                    10           “
38.          செவ்வியம் சவ்ய                          10           “
39.          புளி திந்திரிணி                      10           “
40.          மாதுளை ஓடு தாடிமத்வக்                 10           “
41.          ஆமணக்குவேர் எரண்டமூல                     10           “
42.          அமுக்கராக் கிழங்கு அஸ்வகந்தா           10           “
43.          சிவதை (கருப்பு) த்ரிவ்ருத்                  10           “
44.          நேர்வாள வேர் தந்தீ மூலம்                     10           “
45.          இலந்தை பாதரி                      10           “
46.          தேவதாரு தேவதாரு                      10           “
47.          மஞ்சள் ஹரித்ரா                          10           “
48.          கடுகரோஹிணீ கடூகீ                 10           “
49.          பெருங்குரும்பை மூர்வா                   10           “
50.          பிராம்மீ (காய்ந்தது) ப்ராஹ்மீ               10           “
51.          சிறுகாஞ்சூரி துராலபா                     10           “
52.          வாயுவிடங்கம் விடங்க                    10           “
53.          வெள்வங்கபற்பம் வங்க பஸ்ம             10           “
54.          ஓமம் அஜமோதா                         10           “
55.          ஆடாதோடை வேர் வாஸா மூல           10           “
56.          அப்பிரகபற்பம் அப்ரக பஸ்ம                10           “
57.          சுத்தி செய்த குக்குலு ஷோதித குக்குலு          10           “

அவற்றை உப்பு வகைகள், புளி வகைகள், பஸ்மங்கள், சுத்தி செய்த குக்குலு நீங்கலாக நன்கு பொடித்துச்ச் சலிக்கவும். அவ்விதம் சலித்த சூர்ணம் சிறிது சேர்த்து இடித்து சலித்தப் புளி வகைகளைச் சேர்க்கவும். உப்பு வகைகளை தனித்தனியே பொடித்துச் சேர்க்கவும்.

இவ்விதம் சூர்ணத்தைத் தயாரித்த பின்னர் சுத்தி செய்த குக்குலுவைப் போதுமான அளவு திரிபலா கஷாயத்தில் சேர்த்துச் சூடாக்கிக் கரைத்துக் கொதிக்க வைத்து குடபாகம் போல் மாத்திரையாக உருட்டத்தக்க பதத்தில் முன்கூறிய சூர்ணம், பஸ்மங்கள் ஆகியவற்றை அத்துடன் சேர்த்து கலந்து அரைத்து 500 மில்லி கிராம் எடையுள்ள மாத்திரைகளாக்கவும்.

குறிப்பு:    சுத்தி செய்த குக்குலுவை நெய் அல்லது தேன் சேர்த்து இடித்து சூர்ணம் முதலியவைகளைச் சேர்த்து இம்மருந்தைத் தயாரிப்பதும் உண்டு. உசிதமான கஷாயம் கொண்டு எல்லாவற்றையும் நன்கு அரைத்து மாத்திரைகளாக உருட்டி உலர்த்தியும் சிலர் தயாரிக்கின்றனர்.

அளவும் அனுபானமும்:  
   
ஒன்று முதல் இரண்டு மாத்திரைகள் வரை 1 முதல் 3 வேளைகள் வென்னீருடன்.

தீரும் நோய்கள்: 

கீல்வாயு (சந்திகாத வாத), ஆமவாதம் (ஆமவாத), குதிகால் வாதம் (வாதரக்த) போன்ற பலவித வாத நோய்கள், இரத்த தோஷம், தோல் நோய்கள் (குஷ்ட), பலவீனம் (பலக்ஷய / தௌர்பல்ய), இளைப்பு (கார்ஸ்ய).
கீல்வாயு, ஆமவாதம், குதிகால்வாதம் போன்ற நிலைகளில் இது சித்தரத்தைக் கஷாயத்துடன் தரப்படுகிறது. தோல் நோய்களில் வேப்பம்பட்டை, புங்கம்பட்டை, வாய்விளங்கம், கொட்டைக் கரந்தைப் பூ ஆகியவற்றின் கஷாயத்துடன் தரப்படுகிறது. இளைப்பு, பலவீனத்தில் அஸ்வகந்தாதி லேகியத்துடன் இது தரப்படுகிறது. பாத ரசத்தால் விஷமித்த நிலைகளில் மஞ்சிஷ்டா, வேலம்பட்டை, பாடக்கிழங்குவேர் ஆகியவற்றின் கஷாயத்துடன் இது கொடுக்கப்படுகிறது.

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை ..
  1. வேகமான இந்த வாழ்க்கை வலி என்னும் தடைகளை அவ்வப்போது சிலருக்கும் ,எப்போதும் பலருக்கும் ஒரு அங்கமாகிபோகிறது 
  2. வலியில்லா வாழ்க்கை ,வேதனையற்ற வாழ்க்கை  என்ற ஏக்கத்திற்கு இந்த மருந்து நல்ல அற்புத மருந்து ..
  3. அதி விடயம் -ஒரு கிலோ நான்காயிரத்திற்கு மேலே -முக்கிய இந்த மூல பொருளை எந்த ஒரு மருந்து கம்பெனியும் சேர்ப்பதில்லை -அதி விடயம் மூலிகை சேர்க்காத மஹா யோக ராஜ குக்குலு வேலை செய்யாது 
  4. மூட்டு வலி ,முதுகு தண்டு வட வலி ,தோள்பட்டை வலி ,குதிகால் வலி ,வாத வலி ,ஆம வாதம் ,ரக்த வாதம் ,எல்லா வலிகளையும் பக்க விளைவுகள் ஒரு சிறிதும் இல்லாமல் நீக்கும் ,வலிகளை குணப்படுத்தும் .
  5. ஆயுர்வேத சித்த மருந்து கடைகளில் எளிதாக கிடைக்கிற இந்த யோகராஜா குக்குலு மாத்திரை பொதுவாக நல்ல தரத்தில் கிடப்பதில்லை என்பது தான் உண்மை 
  6. யோகாராஜா குக்குலு என்கிற மருந்தும் ,மகா யோகா ராஜ குக்குலுவும் வேறு வேறு பார்முலாக்கள் ,இரண்டும் ஒன்றல்ல ..
  7. தக்க கஷாயத்துடன் இந்த மருந்து வேகமாக வேலை செய்யும் Post Comment

1 comments:

பெயரில்லா சொன்னது…

மருத்துவம் சம்பந்தமான விளக்கம் மிகவும் பயனுள்ளதாகவுள்ளது

கருத்துரையிடுக