திங்கள், மார்ச் 02, 2015

எட்டு மணி நேரம் வெளிக்காற்றில் எளிதாக வாழும் பன்றிகாய்ச்சல் வைரஸ் -H1 N1.

ஆபத்தை விளைவிக்கும் இந்த பன்றி காய்ச்சல் வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர் தும்மும்  அல்லது இருமும் பொழுது வெளியே வந்தால் அது வெளிக்காற்றில் அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர் தொட்ட இடத்தில் மிக எளிதாக எட்டு மணி நேரம் உயிர் வாழ்ந்து  பல உயிர்களை தாக்க காத்திருக்கிறது என்பது மிக பெரிய சோதனையானான/ வேதனையான  உண்மை .


Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக