ஞாயிறு, செப்டம்பர் 23, 2012

நீரழிவு என்னும் சர்க்கரை நோயை ஓட விரட்டும் யோகாசனங்கள்


அர்த  மத்சேயேந்த்திற  ஆசனம்
மயூராசனம்

புஜங்காசனம்


மத்சியாசனம்தனுராசனம்

யோகா முத்திரை ,மகா முத்திரைமன்டூகாசானம்


ஜானு சிரசாசனம்
பவன முக்தாசனம்

சவாசனம் 

Post Comment

2 comments:

கருத்துரையிடுக