ஞாயிறு, செப்டம்பர் 16, 2012

நீரழிவு என்னும் சர்க்கரை நோய்க்கு அக்குபஞ்சர் புள்ளிகள்

நீரழிவு என்னும் சர்க்கரை நோயை சிறந்த முறையில் கட்டுக்குள் வைக்கும் அக்குபஞ்சர் புள்ளிகள் ...

நாடி பரிசோதனை மூலம் எந்த உறுப்பின் பலஹீனம் , அதிக சக்தி என்பதை தெரிந்து கொண்டு சரியான அக்குபஞ்சர் புள்ளிகளை தேர்வு செய்வது  முக்கியம் ...

ஆனாலும் கீழே கண்ட புள்ளிகள் நல்ல பலனை தரும்

மூன்று யின் மேரிடியன்களும் சந்திக்கும் ஸ்ப்லீன் -மண்ணீரல் சக்தி நாளத்தின் ஆறாவது புள்ளி ..உடனடியாக சர்க்கரை அளவை குறைக்கும்
spleen -6 


மூன்று யாங் மெரிடியன் புள்ளிகளும் சந்திக்கும் ..மூவெப்ப கட்டுப்பாட்டு உறுப்பு புள்ளி 8 -triple warmer 8
 
நாளமில்லா சுரப்பிகளில் சக்தி ஓட்டத்தை சரி செய்யும் ..(endocrine points)

gall bladder -GB -21 (பித்தப்பை சக்தி நாளம் 21)


large intestine LI -18 (பெருங்குடல் சக்தி நாளம் -18)


Ren -15(ரென் -15)

large intestine LI -11 (பெருங்குடல் சக்தி நாளம் -11)


பிட்யூட்டரி புள்ளிகளான கீழ் கண்ட புள்ளிகள் Pitutary points
triple warmer -3 ( மூவெப்ப கட்டுப்பாட்டு -3)

 
Ren 15 (ரென் -15)

large intestine Li 20 (பெருங்குடல் சக்தி நாளம்-20)

Small intestine Si 15 (சிறுகுடல் சக்தி நாளம் -15)

 triple warmer -22 ( மூவெப்ப கட்டுப்பாட்டு நாளம் -22)


வளர் சிதை மாற்றத்தை கட்டுக்குள் வைக்கும் கீழ் கண்ட புள்ளிகள்
 Slpeen -4மண்ணீரல் சக்தி நாளத்தின் நான்காவது புள்ளி
 
Liver 8கல்லீரல் சக்தி நாளத்தின் எட்டாவது புள்ளி

Ren -12(ரென் -12)

மேலே கண்ட புள்ளிகளை சரியாக தூண்ட சர்க்கரை நோய்க்கு நல்ல பலன் தரும் என்பது திண்ணம் ..


நாளை சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைக்க யோகாசனங்கள்


  
Post Comment

2 comments:

கருத்துரையிடுக