சனி, அக்டோபர் 16, 2010

ஆஸ்த்மாவும் நமது நிலையும்

ஆஸ்த்மாவுக்கான காரணம் ஆஸ்த்மா பரிபூர்ணமாக குணம் ஆகாததிர்க்கான  காரணம்
 ஆஸ்த்மா பரிபூர்ணமாக சரியாகி தீர்ந்திட

ஆஸ்த்மா பரிபூர்ணமாக சரியாகி குணமாகிட

 

Post Comment

3 comments:

கருத்துரையிடுக