சனி, அக்டோபர் 23, 2010

சரகர் சொன்ன ஆஸ்துமாவிற்கான பத்து சூப்பர் மூலிகைகள் -படங்களுடன்

சுவாசஹர மூலிகைகள் (சுவாசஹர மகா கஷாயம்)
                பூலாங்கிழக்குபுஷ்கர மூலம்புளி வஞ்சிஏலரிசிபெருங்காயம்அகில்துளசி,கீழாநெல்லிகீரைப் பாலைகாட்டுக் கோரைக் கிழங்கு ஆகிய 10 மூலிகைகள்.1.பூலான் கிழங்கு -SATI -HEDYCHIUM SPICATUM


2.புஷ்கர மூலம் -PUSHAKARA MOOLA-INULA RACEMOSA
3.புளிவஞ்சி -amlavethas-rheum emodi /garcinia pedunculata4.ஏலக்காய்-ELA-ELETARIA CARDAMOM

5.காயம் -HINGU-FERULA FOETIDA

6.அகில் -AGARU-AQUILARAIA

7.துளசி -tulasi -ocimum sanctum

8.கீழா நெல்லி -buamyamlaki-phyllanthus niruri 


9.கீரை பாலை -jeevanthi -leptadenia reticulata

10.-காட்டுக் கோரைக் கிழங்கு-chanda-
...

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக