வியாழன், செப்டம்பர் 01, 2011

வைத்திய அனுகூல ஜீவரக்ஷனி-மருத்துவ நூல்


தமிழம் வலை பதிப்புகள் நல்ல நூல்களை வெளிவிட்டு வருகின்றது என்பது நாம் தெரிந்த ஒன்று தான் ..

சித்த மருத்துவ நூல்களை அவர்கள் இலவசமாக தகவிறக்கம் செய்ய அவர்கள் பல நூட்களை தங்கள் தளத்தில் வெளிவிட்டு உள்ளார்கள் ..
அந்த வரிசையில் திரு.அங்க முத்து முதலியாரால் எழுதப்பட்டு லக்ஷ்மி விலாஸ் பதிப்பகத்தின் வழியாக -1896-ஆம் ஆண்டு வெளிவிட்ட வைத்திய அனுகூல ஜீவரக்ஷனி என்ற நூல் இது ...

இந்நூலின் சிறப்பு -
நாடிகளை பற்றி ,
எண்வகை சோதனைகளை பற்றி ,
பலவகையான -சூரணங்கள் ,மெழுகுகள் ,நெய்கள் ,கல்கங்கள்,நச்யங்கள் ,லேஹ்யங்கள் ,பற்பங்கள்,செந்தூரங்கள் -தயாரிப்பு முறைகள் பற்றி விளக்கி கூறுகிறது ..

இந்த நூல் தமிழில் இருந்தாலும் -பல்லாதாக நெய் ,மதுஸ்னுஹி லேஹியம் போன்ற ஆயுர்வேத மருந்துகளையும் கொண்டுள்ளது என்பது தனி சிறப்பு ..

தகவிறக்க செய்ய

Download details 
File format: .pdf
Size: 4.6mb
குறிப்பு -இன்று முதல் பதிவுகள் தொடரும்

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக