ஞாயிறு, ஜூலை 29, 2012

வயிற்றை சுத்தம் செய்து -காய்ச்சலுக்கு ,ஆஸ்த்மாவிற்கு ஆரம்ப நிலை மருந்தாகும் பேதிஜ்வராங்குச ரஸ -Bedhi Jwarankusa Ras


வயிற்றை சுத்தம் செய்து -காய்ச்சலுக்கு ,ஆஸ்த்மாவிற்கு ஆரம்ப நிலை மருந்தாகும் பேதிஜ்வராங்குச ரஸ -Bedhi Jwarankusa Ras
 (ref-பஸவராஜீயம் - ஜ்வரப்ரகரணம்)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:

1.            சுத்தி செய்த ரஸம் ஷோதித ரஸ           10 கிராம்
2.            சுத்தி செய்த கந்தகம் ஷோதித கந்தக        20          

இவைகளை நன்கு அறைத்துக் கறுத்த கஜ்ஜிளி செய்து கொண்டு அத்துடன்

1.            பொரித்துப் பொடித்த வெங்காரம் டங்கண பஸ்ம   20 கிராம்
2.            பொடித்துச் சலித்த மிளகு மரீச்ச                  50          
3.            சிறிது இஞ்சிச்சாறு சேர்த்தரைத்து விழுதாக்கிய
சுத்தி செய்த நாபி வத்ஸநாபி சுத்தி                    10          

இவைகளைச் சேர்த்து இஞ்சிச்சாறு (ஆர்த்ரக ஸ்வரஸ) விட்டரைத்து மாத்திரை உருட்டும் பதத்தில் தனியே நன்கு அரைத்து விழுதாக்கிய சுத்தி செய்த நேர்வாளம் (ஷோதித தந்தி பீஜ) 60 கிராம் சேர்த்து அரைத்து 100 மில்லி கிராம் எடையுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி உலர வைத்து பத்திரப்படுத்தவும்.

குறிப்பு:    இஞ்சிச்சாறு உபயோகிப்பது சம்பிரதாயம்.

அளவும் அனுபானமும்:     ஒன்று முதல் இரண்டு மாத்திரைகள் வரை காலையில் இஞ்சிச் சாற்றுடன் கொடுக்கவும்.


தீரும் நோய்கள்: மூச்சுக் கோளாறுடனோ, மலச்சிக்கலுடனோ கூடிய நாட்பட்ட சுரம் (புராண ஜ்வர).

                 
நன்கு பேதியாக இது உட்கொள்ளப்படுகிறது.

Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக