புதன், ஆகஸ்ட் 25, 2010

இயற்கையாக துன்பம் விளைவிக்கும் உணவுப் பொருட்கள்

இயற்கையாக துன்பம் விளைவிக்கும் உணவுப் பொருட்கள் 
 1. ஊகமுள் (சூக) தானியங்களில் -                     யவ தானியம் 
 2. சமீ தானியங்களில் -                                       உளுந்து 
 3. நீர் வகைகளில் -                                               மழை காலத்து ஆற்று நீர்
 4. உப்புகளில் -                                                       சவுட்டு உப்பு 
 5. கீரை வகைகளில் -                                            கடுக்கீரை 
 6. மாம்சங்களில் -                                                  பசு மாம்சம்
 7. பறவைகளில் -                                                   சிறிய புறா 
 8. பொந்தில் வாழும் பிராணிகளில் -                    தவளை 
 9. மீன்களில் -                                                          சிலிசிமம் என்னும் மீன் 
 10. நெய்களில் -                                                         செம்மறியாட்டு நெய்
 11. பால்களில் -                                                         செம்மறியாட்டு நெய் 
 12. தாவர எண்ணைகளில் -                                     குசும்ப எண்ணெய்
 13. வசை என்னும் நிணநீர்களில்-                          எருமைக் கடாவின் வசை நீர் 
 14. மீன் வசைகளில் -                                              கும்பீரம் என்னும் வசை 
 15. நீர் வாழ் பறவைகளின் வசைகளில் -             நீர் காக்கையின் நிணநீர் 
 16. கொத்தித் தின்னும் பறவை வகையில் -       சிட்டுக்குருவியின் வசை 
 17. தழைகளை தின்னும் பிராணி மேதசில் -      யானையின் கொழுப்பு 
 18. பழங்களில்-                                                       அசினி பலாபழம் 
 19. கிழங்குகளில் -                                                 முதிர்ந்த முள்ளங்கி 
 20. கரும்பு பொருட்களில் -                                   வெல்லப்பாகு 

மேற்கூறிய அனைத்தும் இயற்கையாகவே தீமை பயக்கும் என ஆச்சார்யர் சரகர் சொல்கிறார் ..

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக