வியாழன், ஆகஸ்ட் 26, 2010

இயற்கையாகவே துன்பம் விளைவிப்பவைகளில் வலுவுள்ளவை..இயற்கையாகவே துன்பம் விளைவிப்பவைகளில் வலுவுள்ளவை..
மோசத்தில் மோசம் .கெட்டவற்றில் கெட்டது-இவைகள் ..ஆச்சார்யர் சரகர் இதனை தனது சரக சம்ஹிதையில் வெவ்வேறு இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ..
 1. அறிவு தைரியம் நினைவாற்றல் இவற்றை நீக்க -  கள் வெறி 
 2. அஜீர்ணம் உனாக்கும் பொருட்களுள் -மிகுதியாக புசித்தல் 
 3. நோயின் அறிகுறிகள் -மலம் சிறுநீர் இவற்றின் வேகங்களை அடக்குதல் 
 4. உடலுருக்கி நோயை வளர்ப்பது -பெண்களுடன் மிக்க தொடர்பு 
 5. அலிதன்மையை வளர்ப்பது -விந்துவை தடை செய்தல் 
 6. உணவில் வெருப்புண்டாக்குவதில்-கசாப்புக் கடையை காணுதல் 
 7. ஆயுள் குறைவை உண்டாக்குவது -உணவு புசியாமல் இருத்தல் 
 8. உடல் இளைக்க -குறைந்த அளவு உணவு உட்கொள்ளுதல் 
 9. சாட்றாக்னியை-பசியை தணிக்க செய்வதில் -இயல்புக்கு முரணான உணவு புசித்தல் 
 10. குஷ்டம் போன்ற கொடிய நோய்கள் உண்டாக காரணம் -மீன் ,பால் போன்ற முரணான வீர்யமுள்ள பொருட்களை ஒரே சமயத்தில் புசித்தல் 
 11. தீமை பயப்பது -தன் ஆற்றலுக்கு அதிகமாக உழைத்தல் .
 12. நோய் உண்டாக்குவது -உணவு ,உடல் பயிற்சிகளின் தவறான தொடர்பு 
 13. வறுமை உண்டாக்குவது -மாதவிடாய் காலத்தில் புணர்வது 
 14. ஆயுளை குறைப்பது -மாற்றான் மனைவியை காமுறுதல் 
 15. ஆண்மையை அழிப்பது -அமைதி இழந்த மனம் 
 16. உயிரை பறிப்பது-ஆற்றலுக்கு அதிகமாக செயலாற்றுதல் 
 17. நோயை வளர்ப்பது -வருத்தம் கொள்ளுதல் 
 18. சோம்பலுக்கு -மிகுந்த உறக்கம் 
 19. வலிமையை அழிப்பதில்-ஒரே சுவையுள்ள பொருட்களை உண்ணுதல் 
 20. சீக்கிரம் வெளியே எடுக்க வேண்டியது -உயிரற்ற கரு 
 21. நோய்களில் -காய்ச்சல் 
 22. நீண்ட நோய்களில் -குஷ்டம் 
 23. நோய் கூட்டங்களில் -உடலுருக்கி நோய் 
 24. தொடர்ந்து தோன்றும் நோயில் -நீரழிவு நோய் 
 25. உடலுக்கு நன்மை அளிக்காத இடம் -நீர்பாங்கான இடம் 
 26. விட வேண்டியவற்றுள் -கடவுள் இல்லை என்னும் நாத்திகம் 
 27. வருத்தம் தருவது -பேராசை 
 28. சாவுக்குறிகளில்-மருத்துவர் சொல் கேளாதிருத்தல்
 29. நேரத்தை வீணாக்குவதில் -சோம்பேறித்தனம் 
 30. எல்லாவகையான தீமைகளை உண்டாக்குவனவற்றுள் -கெட்டவர்களிடம் தானம் பெறுதல் 

  Post Comment

  2 comments:

  கருத்துரையிடுக