வியாழன், அக்டோபர் 10, 2013

மர்ம வகைப்பாடு - உடற்கூறுபாட்டியல் வகைப்பாடு

     உடற்கூறுபாட்டியல் வகைப்பாடு (Regional Classification)

                இவ்வகைப்பாட்டியல் உடலை பாகங்களாக்கி அவைகளில் செறிந்துள்ள வர்மங்களை வகைப்படுத்தி கூறப்படுகின்றன. ஆயுர்வேத முறைப்படி உடலின் பாகங்களை ஐந்துவிதமாக பிரித்து மர்மங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. அவைகள் பின் வருமாறு.

                கைகளில் உள்ள மர்மங்கள்                                                                  22
                கால்களில் உள்ள மர்மங்கள்                                                               22
                கழுத்து முதல் மூலம் வரை முன்பகுதி மர்மங்கள்                   12
       கழுத்து முதல் பின்பகுதியில் உள்ள மர்மங்கள்                         14
       தலை கழுத்து இவைகளிலுள்ள மர்மங்கள்                                37

                    மொத்தம்                      107

Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக