ஞாயிறு, அக்டோபர் 13, 2013

தல ஹ்ருதய மர்மம் – கைகளில் உள்ள மர்ம புள்ளி ..

இந்த மர்ம புள்ளி –பிராண வஹ ஸ்ரோதஸ் உடன் தொடர்புடையது ...

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக