புதன், அக்டோபர் 23, 2013

பயணங்கள் தொடரவே செய்கின்றது ..
வாழ்க்கை வேகமாகி போனதால் ...
மருத்துவம் வியாபாரமாகிப் போனதால் ...
பயம் நிலைத்து போனதால் ...
நோய்கள் பெருகிப் போனதால் ..................................................................................................................பயணங்கள் தொடரவே செய்கின்றது ..

Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக