ஞாயிறு, அக்டோபர் 13, 2013

க்ஷிப்ர மர்மம் -கைகளில் உள்ள மர்ம புள்ளி

ரச வஹ ,பிராண வஹ ஸ்ரோதசையும்,அவலம்பக கபத்தையும் காப்பாற்றும் -சதை நாரினால் ஆன க்ஷிப்ர மர்மம்


Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக