வெள்ளி, ஜனவரி 20, 2012

இரிடபல் பவல் சின்ட்ரோம் என்னும் கிராணி கழிச்சளுக்கு- சித்ரக குடிகா Chitraka gutika


இரிடபல் பவல் சின்ட்ரோம் என்னும் கிராணி கழிச்சளுக்கு- சித்ரக குடிகா Chitraka gutika
 (tef-பைஷஜ்ய ரத்னாவளி - கிரஹண்யதிகாரம்)

தேவையான மருந்துகள்:

1.            கொடிவேலி சித்ரக                        100 கிராம்
2.            திப்பிலி மூலம் பிப்பலீ மூல               100        
3.            ஸர்ஜ க்ஷாரம் ஸர்ஜக்ஷார                 100        
4.            யவக்ஷாரம் யவக்ஷார                     100        
5.            இந்துப்பு ஸைந்தவலவண                  100        
6.            கல்லுப்பு ஸ்வர்ச்சலவண                  100        
7.            சோற்றுப்பு சமூத்ரலவண                  100        
8.            கரி உப்பு பிடலவண                       100        
9.            வளையலுப்பு காச்சலவண                 100        
10.          சுக்கு சுந்தீ                                100        
11.          மிளகு மரீச்ச                             100        
12.          திப்பிலி பிப்பலீ                      100        
13.          பெருங்காயம் (பொரித்தது) ஹிங்கு               100        
14.          ஓமம் அஜமோதா                         100        
15.          செவ்வியம் சவ்ய                          100        
16.          துருஞ்சி அல்லது எலுமிச்சை சாறு மாதுலங்கரஸ 
(அ) ஜம்பீர ரஸ       போதுமான அளவு

செய்முறை:      

பழச்சாறு நீங்கலாக மற்றவைகளை முறைப்படி பொடித்துச் சலித்துக் கல்வத்திலிட்டு பழச்சாறு கொண்டு நன்கு அரைத்துப் பதத்தில் 500 மி.கி. எடையுள்ள மாத்திரைகளாக்கவும்.

அளவும் அனுபானமும்:      

ஒன்று முதல் நான்கு மாத்திரைகள் வெந்நீர் அல்லது மோருடன்.

தீரும் நோய்கள்: 

 பசிக்குறைவு (அக்னிமாந்த்ய), செரியாமை தோஷக்கோளாறுகள் (ஆமதோஷ), பெருங்கழிச்சல் (க்ரஹணீ), குன்மம் (குல்ம), வயிற்று வலி (குக்ஷி சூல).

Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக