வெள்ளி, ஜனவரி 27, 2012

கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கத்திற்கு க்ஷீரபிப்பலி -Ksheera Pippali


கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கத்திற்கு க்ஷீரபிப்பலி -Ksheera Pippali
 (ref-சக்ரதத்த)\

தேவையான மருந்துகள்:

1.            திப்பிலி பிப்பலீ      போதுமான அளவு
2.            கள்ளிப்பால் ஸ்னுஹிக்ஷீர போதுமான அளவு

செய்முறை:     

 இவைகளை நுண்ணியதாக அரைத்துப் பதத்தில் 100 மி.கி. எடையுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி உலர்த்திப் பத்திரப்படுத்தவும்.

அளவும் அனுபானமும்:     

 ஒன்று முதல் இரண்டு மாத்திரைகள் வரை தேன் அல்லது நெய்யுடன்.

தீரும் நோய்கள்:  


பசிக்குறைவு (அக்னி மாந்த்ய), இருமல் (காஸ), இழைப்பு (ஸ்வாஸ), கல்லீரல், மண்ணீரல் பெருக்கம் (யக்ருத்ப்லீஹ வ்ருத்தி), காய்ச்சல் (ஜ்வர), மிதமான மலமிளக்கி.

Post Comment

3 comments:

கருத்துரையிடுக