வியாழன், செப்டம்பர் 02, 2010

வயாகராவை விட பல நூறு மடங்கு சக்தி உள்ள விஷயம் -ஆயுர்வேதத்தில்


ஆயுர்வேதம் சொல்கிறது 

वृष्यानां श्रेष्टं -नक्र रेथसां ।।
அதாவது ஆண்மை வளர்க்ககூடிய மருந்து -எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது முதலையின் விந்து..
ஆச்சார்யர் சரகர் இதனை வலியுறுத்தி சொல்கிறார் ..

அதனை எப்படி சேகரிப்பது என்று தெரியவில்லை ..விலங்கியல் பாட பிரிவில் வல்லுனர்களோ -வெட்டினரி அறிவியலில் தலை சிறந்தவர்கள் யாராவது இருந்தால் இதை சேகரிக்க முடியுமா என்று கேட்டு சொல்லுங்கள் ..
வயாகராவை விட பல நூறு மடங்கு சக்தி உண்டு என்று(ஒரு ஒப்பீட்டுக்காக=எவ்வளவு நேரம் நேரம் உறவு கொண்டாலும் -யானை போன்று அதிகாமாகவும் ,குதிரை போன்று வேகமாகவும் ,சிட்டுகுருவி போல் அடிக்கடியும் உறவு கொள்வான் என்று தான் சாஸ்திரம் சொல்கிறது  ) சாஸ்திரம் சொல்கிறது ..Post Comment

8 comments:

கருத்துரையிடுக