சனி, பிப்ரவரி 05, 2011

கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கத்திற்கு -லவங்காஸவம்-Lavangaasavam


கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கத்திற்கு -லவங்காஸவம்-Lavangaasavam
(ref-ஆஸவாரிஷ்ட ஸங்கிரஹ)


தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:

1.            நன்கு கொதித்து ஆறிய தண்ணீர் ஜல       - 32 லிட்டர்
2.            சர்க்கரை ஸர்க்கர                         - 30 கி.கிராம்
3.            தேன் மது                                - 4  கி.கிராம்
4.            கோமூத்திர - சிலாஜத்து (சுத்தி செய்தது)      - 140 கிராம்

இவைகளை நன்கு கலந்து அத்துடன்
1.            இலவங்கம் லவங்க                       - 140 கிராம்
2.            திப்பிலி பிப்பலீ                           - 140    “
3.            மிளகு மரீச்ச                             - 140    “
4.            சிற்றேலம் ஏலா                           - 140    “
5.            ஞாழல் பூ ப்ரியாங்கு                      - 140    “
6.            கிச்சிலிக்கிழங்கு ஸட்டீ                    - 140    “
7.            இலவங்கப்பத்திரி லவங்கபத்ர              - 140    “
8.            வாலுளுவை அரிசி ஜ்யோதிஸ்மதி            - 140    “
9.            கௌலா கௌலா                          - 140    “
10.          சிறுநாகப்பூ நாககேஸர                     - 140    “
11.          மருக்கொழுந்து மரு                       - 140    “
12.          வாயுவிடங்கம் விடங்க                    - 140    “


இவைகளை ஒன்றிரண்டாக இடித்துச் சேர்த்து

1.            அயபற்பம் லோஹ பஸ்ம                      - 30 கிராம்
2.            பொன்னிமிளை பற்பம் ஸ்வர்ணமாக்ஷிக பஸ்ம   - 30       “
3.            மண்டூர பற்பம் மண்டூர பஸ்ம                  - 30       “


ஆகியவற்றையும் இவற்றுடன் சேர்த்து நன்கு கலந்து ஒரு மாதம் வரை வைத்திருந்து வடிகட்டவும்.


அளவும் அனுபானமும்:  

   10 முதல் 30 மில்லி லிட்டர் வரை சம அளவு தண்ணீர் கலந்து இரு வேளைகள்.


தீரும் நோய்கள்: 


 கல்லீரல், மண்ணீரல் வீக்கம் (யக்ரித்ப்லீஹவ்ருத்தி), மஞ்சட்காமாலை (காமால), குன்மம் (குல்ம), ரத்த சோகை (பாண்டு), வீக்கம் (ஸோத), பெருங்கழிச்சல் (க்ரஹணீ), மூலம் (அர்ஸஸ்), ரத்தபேதி (ரக்தாதிசார), மற்றும் இருமல் (காஸ), இரைப்பு (ஸ்வாஸ) மார்புநோய், மார்புவலி, ஈஸினோபீலியா.

Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக