வியாழன், பிப்ரவரி 24, 2011

நெஞ்சு வலி போன்ற கேஸ் ட்ரபுளுக்கு-அக்னிமுக சூர்ணம்-Agni muka choornam


      நெஞ்சு வலி போன்ற கேஸ் ட்ரபுளுக்கு-அக்னிமுக சூர்ணம்-Agni muka choornam
 (ref-பைஷஜ்யரத்னாவளி அக்னிமாந்த்ய சிகித்ஸா)


தேவையான மருந்துகள்:
1.            பெருங்காயம் (பொரித்தது) ஹிங்கு     - 10 கிராம்
2.            வசம்பு வச்சா                         - 20       “
3.            திப்பிலி பிப்பலீ                       - 30       “
4.            சுக்கு சுந்தீ                           - 40       “
5.            ஓமம் அஜமோதா                     - 50       “
6.            கடுக்காய்த்தோல் ஹரீதகீபலத்வக்     - 60       “

7.            கொடிவேலி சித்ரக                  - 70       “

8.            கோஷ்டம் கோஷ்டம்                - 80       “


செய்முறை:    

இந்த சரக்குகளை முறைப்படி பொடித்துச்சலித்து ஒன்றுகலந்து பதப்படுத்தவும்.


அளவு:    

1 முதல் 2 கிராம் வரை 2-3 வேளைகள் உணவுக்கு முன்
அனுபானம்:     மோர், தயிர், வெந்நீர்.


தீரும் நோய்கள்: 

 பசியின்மை (அக்னிமாந்த்ய), செரியாமை (அஜீர்ண), சூலை (சூல), குன்மம் (குல்ம), மலமும் மூத்திரமும் வெளியேறாமல் பந்தனமாவதால் ஏற்படும் வாந்தி, குமட்டல் மற்றும் நெஞ்சு வலியுடன் கூடியநிலை (உதாவர்த்த), இருமல் (காஸ), இரைப்பு (அ) இழைப்பு (ஸ்வாஸ), இரைப்பிருமல் (ஸ்வாஸகாஸ).

Post Comment

3 comments:

கருத்துரையிடுக