திங்கள், மே 02, 2011

எல்லாவிதமான வாத வியாதிக்கும் ,வலிக்கும் -மிக சிறந்த மருந்து - மஹாராஸ்னாதி க்வாத சூர்ணம்-Maha Rasnadhi kasahayam


எல்லாவிதமான வாத வியாதிக்கும் ,வலிக்கும் -மிக சிறந்த மருந்து -
மஹாராஸ்னாதி க்வாத சூர்ணம் -Maha Rasnadhi kasahayam
 (ref-ஸஹஸ்ரயோகம் - கஷாயப்ரகரணம்)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:
1.            சித்தரத்தை ராஸ்னா                       20 கிராம்
2.            சிறுகாஞ்சூரி துராலபா                     10           “
3.            சித்தாமுட்டிவேர் பலாமூல                 10           “
4.            ஆமணக்குவேர் எரண்டமூல                10           “
5.            தேவதாரு தேவதாரு                      10           “
6.            கிச்சிலிக்கிழங்கு ஸட்டீ                    10           “
7.            வசம்பு வச்சா                             10           “
8.            ஆடாதோடை வாஸாமூல                  10           “
9.            சுக்கு சுந்தீ                                 10           “
10.          கடுக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) ஹரீதகீ பலத்வக்  10           “
11.          செவ்வியம் சவ்ய                          10           “
12.          கோரைக்கிழங்கு முஸ்தா                  10           “
13.          மூக்கிரட்டை புனர்னவா                    10           “
14.          சீந்தில்கொடி குடூசீ                        10           “
15.          விருத்த தாரு விருத்த தாரு               10           “
(ஸமுத்திரப்பச்சைக் கொடி எனச்சிலர்.)
16.          சதகுப்பை ஸதபுஷ்ப                       10           “
17.          நெருஞ்சில் கோக்ஷூர                     10           “
18.          அமுக்கராக்கிழங்கு அஸ்வகந்தா            10           “
19.          அதிவிடயம் அதிவிஷா                    10           “
20.          சரக்கொன்னைப்பட்டை ஆரக்வதத்வக்       10           “
21.          தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு ஸதாவரீ        10           “
22.          திப்பிலி பிப்பலீ                           10           “
23.          கருங்குருஞ்சிவேர் ஸஹச்சார              10           “
24.          கொத்தமல்லிவிதை தான்யக               10           “
25.          கண்டங்கத்திரி கண்டகாரீ                  10           “
26.          முள்ளுக்கத்திரி ப்ருஹத்தீ                 10           “

மேற்கூறிய சரக்குகளை நன்கு சுத்தம் செய்து ஒன்றிரண்டாகப் பொடித்து காற்றுபுகாத கொள்கலன்களில் பத்திரப்படுத்தவும்.

கஷாயம் தயாரிக்கும் விதம்:


                கஷாயப் பொடி – 60 கிராம்
                தண்ணீர்      - 960 மில்லி லிட்டர்
                இவற்றை நன்கு கொதிக்க வைத்து 120 மில்லி லிட்டராகக் குறுக்கி ஆறியபின் வடிக்கட்டவேண்டியது.

அளவு:          

 30 முதல் 60 மில்லி லிட்டர் வரை இரு வேளைகள் கொடுக்கவும்.


தீரும் நோய்கள்: 


 பாரிசவாயு (பக்ஷாகாதவாத), ஆமவாதம் (ஆமவாத), கீல்வாயு (சந்திவாத), குதிகால்வாதம் (வாதரக்த), பேராசன நரம்பு வலி (க்ருத்ரஸி), தொடை மரத்துப் போதல் (ஊருஸ்தம்ப), முற்றுடல் நடுக்கம் (சர்வாங்க கம்ப), குப்ஜவாதம் போன்ற பலவிதமான வாத நோய்களிலும் (வாதரோக), யானைக்கால் நோயிலும் (ஸ்லீபாத) வாத கஜாங்குஸத்துடனோ, யோகராஜ குக்குலுவுடனோ இது கலந்து தரப்படுகிறது. மற்ற மருந்துகளுக்கு அனுபானமாகவும் பயன்படுகிறது.


தெரிந்து கொள்ள வேண்டிவை -
  1. மகா ராஸ்னாதி கஷாயம் எல்லா விதமான மூட்டு வலிக்கும் ,மூட்டு தேய்மானத்திர்க்கும் சிறந்து மருந்து -க்ஷீரபலா நூற்று ஒன்று என்ற நெய் மருந்து பத்து சொட்டு கலந்து கொடுக்க -தேய்ந்த மூட்டில் பசை உருவாவது நிச்சயம்
  2. உடலில் எந்த வலியின் வேர் அறுக்க இந்த மருந்தை மகா யோகா ராஜ குக்குலு என்ற மாத்திரையுடன் சாப்பிடுவது  நல்ல பலன் தரும்
  3. மகாராஸ்னாதி கசாயம் என்ற அற்புத மருந்து -எல்லாவிதாமான வாதத்தினால் ,வாதம் அதிகமானால் ஏற்படும் நோய்களுக்கும் சிறந்த தீர்வை தரும்
  4. பல ஆயுர்வேத மருந்து கம்பெனிகள் அதிவிடயம் என்ற மருந்தை அதிக விலையின் காரணமாக (கிலோ நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ) சேர்ப்பதே இல்லை ,அதற்க்கு பதில் கோரை கிழங்கை சேர்க்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வதும் நல்லது
  5. இந்த மருந்தை தான் வளிய ராஸ்னாதி கஷாயம் என்று கேரளாவில் அழைக்கிறார்கள் ..
  6. இந்த மருந்தை தெரியாத ஆயுர்வேத ,சித்த வைத்தியரும் இல்லவே இல்லைPost Comment

5 comments:

கருத்துரையிடுக