வியாழன், மே 26, 2011

மூன்று நாட்கள் பதிவுகள் இல்லை

ஞாயிறு வரை பதிவிட இயலாது என்பதை நண்பர்களுக்கு தெரிவித்து கொள்கிறேன் ..

வர்மம் மற்றும் தொக்கண மருத்துவத்தில் முதுகலை பட்டய படிப்பிற்கான தேர்வுகளுக்காக -மூன்று நாட்கள் வெளியூர் செல்ல இருப்பதால் இன்று முதல் ஞாயிறு வரை புதிய பதிவுகள் எழுத இயலாது ...Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக