வியாழன், மார்ச் 10, 2011

பசியின்மை -சளி போக்கும் ஏலாதிச் சூரணம்-Eladhi choornam


பசியின்மை -சளி போக்கும் ஏலாதிச் சூரணம்-Eladhi choornam
 (ref- கதநிக்ரஹ - சூர்ணாதிகாரம்)

தேவையான மருந்துகள்:


1.            ஏலக்காய் ஏலா                       - 10 கிராம்
2.            இலவங்கப்பட்டை லவங்கத்வக்       - 20       “
3.            இலவங்கப்பத்திரி லவங்கபத்ரி        - 30       “
4.            சிறுநாகப்பூ நாக்கேஸர               - 40       “
5.            மிளகு மரீச்ச                        - 50       “
6.            திப்பிலி பிப்பலீ                      - 60       “
7.            சுக்கு சுந்தீ                           - 70       “
8.            சர்க்கரை ஸர்க்கர                    - 280    “


செய்முறை:     

 மேற்கூரிய சரக்குகளையும், சர்க்கரையையும் தனித்தனியே பொடித்துச் சலித்து பின் எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்க்கவும்.


அளவு:     

1 முதல் 2 கிராம் வரை ஒரு நாளைக்கு 2-3 வேளைகள்


அனுபானம்:     

 தேன், நெய், பால், தண்ணீர்.


தீரும் நோய்கள்:  

செரியாமை (அஜீர்ண), பசியின்மை (அக்னிமாந்த்ய), குன்மம் (குல்ம), இதய நோய் (ஹ்ருத்ரோக), இருமல் (காஸ), இரைப்பு (அ) இழைப்பு (ஸ்வாஸ), மார்பு மற்றும் தொண்டைப் பகுதியில் ஏற்படும் அழற்சிகள், நுறையீரல், உணவுப் பாகை போன்ற உள்ளுறுப்புகளில் ஏற்படும் பலவித இரத்தப் போக்ககுகள் (ரத்தபித்த). இதயத்தைத் தூண்டக்கூடாது.
இருமல் மற்றும் இரைப்பில் வாஸாரிஷ்டத்துடன் இஃது தரப்படுகிறது. இதயநோய்களில் இது அர்ஜூனாரிஷ்டத்துடன் தரப்படுகிறது.

Post Comment

8 comments:

கருத்துரையிடுக