வெள்ளி, மார்ச் 04, 2011

ஆயுர்வேதத்தில் -பற்பொடி -செய்வது எப்படி -தந்ததாவன சூர்ணம்-Dantha davana choornam


ஆயுர்வேதத்தில் -பற்பொடி -செய்வது எப்படி -தந்ததாவன சூர்ணம்-Dantha davana choornam
                                                                                               
தேவையான மருந்துகள்:
1.            கடுக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) ஹரீதகீபலத்வக்        - 10 கிராம்
2.            தான்றிக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) பிபீதகீ பலத்வக்     - 10       “
3.            நெல்லிமுள்ளி ஆமலகீ பலத்வக்                      - 10       “
4.            மாசிக்காய் மாசிபல                                  - 15       “
5.            ஜாதிக்காய் ஜாதீபல                                 - 15       “
6.            சுக்கு சுந்தீ                                           - 10       “
7.            மிளகு மரீச்ச                                        - 10       “
8.            திப்பிலி பிப்பலீ                                     - 10       “
9.            ஏலக்காய் ஏலா                                   - 10       “
10.          இலவங்கம் லவங்கம்                             - 10       “
11.          இலவங்கப்பட்டை லவங்கத்வக்                  - 10       “
12.          கற்பூரம் கற்பூர                                 - 10       “

13.          நெற்பதர்ச்சாம்பல் துஸபஸ்ம                    - 120    “
14.          நாயுருவி -சமூலம் எரித்த சாம்பல்                                         -100  "

செய்முறை:   

  சரக்குகளைத் தனித்தனியே பொடித்துச் சலித்துப் பின்னர் கற்பூரத்தைப் பொடித்துக் கலக்கவும். பிறகு சலித்த நெற்பதர்ச்சாம்பலை +நாயுருவி -சமூலம் எரித்த சாம்பல்   சேர்த்து பத்திரப்படுத்தவும்.


பயன்படுத்தும் விதம்

பற்பொடியாக உபயோகிக்கப்படுகிறது.  இந்துப்பை இதனுடன் கலந்து பல் துலக்குவதுண்டு.


தீரும் நோய்கள்: 

 பல்லில் சீழ்வடிதல் (பூதிதந்த), வாய்துர்நாற்றம் (முகதௌர்கந்த்ய), பல்கூச்சம் (தந்தஹர்ஷ), பல்லாட்டம் (தந்தசலன) போன்ற பல்நோய்கள் (தந்தரோக) மற்றும் ஈறுசார்ந்த நோய்கள் (தந்தர்வேஷ்தரோக). இது பற்சிதைவைத் தடுத்து, வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்குகிறது. வாய்க்குப் புத்துணர்ச்சியைத் தருகிறது.


குறிப்பு -


 நாயுருவி -வேரை கடித்து வாயில் மென்று -கல்லையும் ,கண்ணாடியையும் ,கடிக்க முடியாத பொருட்களையும் கடிக்கலாம் .இந்த நாயுருவி வேரை வைத்து சிலர் கருங்கல்லை கடித்து -மேஜிக் பண்ணிக்காட்டுவதுண்டு -

காலம் வாய்க்குமானால் -மூலிகைகளை வைத்து மேஜிக் செய்வது எப்படி  என்பது பற்றி எழுதலாம் என எண்ணுகிறேன் (இப்போதில்லை )

Post Comment

4 comments:

கருத்துரையிடுக