வியாழன், மார்ச் 31, 2011

பெண்களின் வெள்ளை படுதல் ,மேகப் போக்கை குணப்படுத்தும் - புஷ்யானுக சூர்ணம்-Pushyanaka choornam


பெண்களின் வெள்ளை படுதல் ,மேகப்   போக்கை  குணப்படுத்தும் -
புஷ்யானுக சூர்ணம்-Pushyanaga choornam
 (ref-பைஷஜ்யரத்னாவளி - ஸ்திரீரோகாதிகார)

தேவையான மருந்துகள்:

1.            பாடக்கிழங்கு பாதா                        - 10 கிராம்
2.            நாவல் கொட்டை ஜம்புபீஜ                 - 10       “
3.            மாம்பருப்பு ஆம்ராபீஜமஜ்ஜா                - 10       “
4.            சிறுபீளை (உலர்ந்த்து) பாஷாணபேத         - 10       “
5.            அஞ்சனக்கல் அஞ்ஜன                     - 10       “
              (ரஸாஞ்சனம் மரமஞ்சள்ரஸக்கிரியை)
6.            மாசிக்காய் மாசிபல                        - 10       “
7.            இலவம்பிசின் சால்மலீநிர்யாஸ             - 10       “
8.            மஞ்சட்டி மஞ்ஜிஷ்டா                - 10       “
9.            தாமரைக் கேஸரம் பத்மகேஸர             - 10       “
10.          பெருங்காயம் ஹிங்கு                - 10       “
11.          அதிவிடயம் அதிவிஷா                    - 10       “
12.          கோரைக்கிழங்கு முஸ்தா                  - 10       “
13.          வில்வப்பழக்கதுப்பு (உலர்ந்தது) பில்வபல மஜ்ஜா  - 10       “
14.          பாச்சோத்திப்பட்டை லோத்ராத்வக்                - 10       “
15.          காவிக்கல் கைரிக                         - 10       “
16.          குமிழ்வேர் காஷ்மரீ                       - 10       “
17.          மிளகு மரீச்ச                             - 10       “
18.          சுக்கு சுந்தீ                                - 10       “
19.          திராக்ஷை திராக்ஷா                        - 10       “
20.          செஞ்சந்தனம் ரக்தசந்தன                   - 10       “
21.          பெருவாகை ஸ்யோனாக                   - 10       “
22.          வெட்பாலை அரிசி இந்த்ரயவ               - 10       “
23.          நன்னாரி ஸாரிவா                         - 10       “
24.          காட்டாத்திப்பூ தாதகீ புஷ்ப                 - 10       “
25.          அதிமதுரம் யஷ்டீமது                      - 10       “
26.          மருதம்பட்டை அர்ஜூனத்வக்               - 10       “


செய்முறை:     

 காவிக்கல், திராக்ஷை, பெருங்காயம், இவைகள் நீங்கலாக மற்ற சரக்குகளை நன்கு பொடித்துச் சலிக்கவும். திராக்ஷையுடன் சலித்த சூர்ணம் சிறிது சேர்த்து இடித்துச் சலிக்கவும். பெருங்காயத்தைப் பொரித்துப் பொடித்துச் சலிக்கவும். பின்னர் காவிக்கல்லையும் தனியே இடித்துச் சலித்துச் சேர்த்து எல்லாச் சூர்ணங்களையும் ஒன்றுபடக் கலந்து பத்திரப்படுத்தவும்.

அளவு:          

 1 முதல் 3 கிராம் வரை ஒரு நாளைக்கு 2-3 வேளைகளுக்கு கொடுக்கவும்.


அனுபானம்:      

தேன், நெய், அரிசி கழுவிய நீர் (கழுநீர்)


தீரும் நோய்கள்:  


இரத்த மூலம் (ரக்தார்ஷ), சீதரத்தபேதி (இரத்தாதிஸாரம்), பெரும்பாடு (ஆர்த்தவசூல (அ) அஸ்ரிக்தர), வெள்ளை படுதல் (ஸ்வேதப்ரதர) மற்றும் மாதவிடாய்க் கோளாறுகள் (ஆர்த்தவ ரோக - ரஜோதோஷ).


குறிப்பு:     

1. ரஸாஞ்சனத்திற்குப் பொருள் மரமஞ்சள் சத்து என்பதாகப் பொருள் கொண்டு அஞ்சனக் கல்லுக்குப் பதிலாக ரஸௌத்தும் (மரமஞ்சள் சத்து), பெருங்காயத்திற்கு பதிலாக குங்குமப்பூவும் சேர்த்துத் தயாரிப்பது உண்டு.


 2. அசோகாரிஷ்டம், லோத்ராஸவ அல்லது சர்க்கரையுடனும் இதனைக் கொடுப்பதுண்டு.

Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக