புதன், ஏப்ரல் 20, 2011

மூலிகை பாராசிட்டமால் -ஸுதர்சன சூர்ணம்-Sudarshana choornam


மூலிகை பாராசிட்டமால் -ஸுதர்சன சூர்ணம்- Sudarshana choornam
(ref-சாரங்கதர சம்ஹித - மத்யமகண்டம்)

யார் சொன்னார்கள் -ஆயுர்வேத சித்த மருந்துகள் வேலை செய்ய தாமதம் ஆகும் என்று ?
சாதாரண காய்ச்சலுக்கு யார் ஆயுர்வேத சித்த மருந்துகளை நாடி வருகிறார்கள் ?-விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நோயாளிகளை தவிர ..
(ஆனால் என்னிடம் காய்ச்சலுக்கும் பெரியவர்களும் ,பச்சிளம் குழந்தைகளும் ஆயுர்வேத வைத்தியம் பெற என்னிடம் வருவதுண்டு )

ஆயுர்வேத மருந்தில் காய்ச்சலை ஊசி மருந்தை விட வேகமாக குறைக்கும் மருந்து வேண்டுமா நண்பர்களே ?
அது இந்த சுதர்சன சூர்ணம் தான் அது ..
 

தேவையான மருந்துகள்:

1.            கடுக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) ஹரீதகீபலத்வக்        10 கிராம்
2.            தான்றிக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) பிபீதகீபலத்வக் 10           “
3.            நெல்லிமுள்ளி ஆமலகீபலத்வக்                  10           “
4.            மஞ்சள் ஹரீத்ரா                               10           “
5.            மரமஞ்சள் தாருஹரீத்ரா                        10           “
6.            கண்டங்கத்திரி சண்டகாரீ                       10           “
7.            முள்ளுக்கத்திரி ப்ருஹத்தீ                       10           “
8.            கிச்சலிக் கிழங்கு ஸட்டீ                         10           “
9.            சுக்கு சுந்தீ                                     10           “
10.          மிளகு மரீச்ச                                   10           “
11.          திப்பிலி பிப்பலீ                                10           “
12.          மோடி பிப்பலீமூல                              10           “
13.          பெருங்குரும்பை மூர்வா                         10           “
14.          சீந்தில் கொடி குடூசீ                             10           “
15.          சிறுகாஞ்சூரி துராலபா                           10           “
16.          கடுகரோஹிணீ கடுகரோஹிணீ                  10           “
17.          பர்பாடகம் பர்பாடக                             10           “
18.          கோரைக்கிழங்கு முஸ்தா                        10           “
19.          நீர் பிரம்மி (காய்ந்தது) நீர்ப்ரஹ்மி                10           “
20.          குருவேர் ஹ்ரீவேர                             10           “
21.          வேப்பம் பட்டை நிம்பத்வக்                      10           “
22.          புஷ்கரமூலம் கோஷ்ட                          10           “
23.          அதிமதுரம் யஷ்டீமது                          10           “
24.          வெட்பாலைப்பட்டை குடஜத்வக்                  10           “
25.          ஓமம் அஜமோதா                               10           “
26.          வெட்பாலை அரிசி இந்த்ரயவ                    10           “
27.          கண்டுபாரங்கி பார்ங்கீ                           10           “
28.          முருங்கை விதை சிக்ருபீஜ                      10           “
29.          படிகாரம் ஸ்படிக                               10           “
30.          வசம்பு வச்சா                                  10           “
31.          இலவங்கப்பட்டை லவங்கத்வக்                  10           “
32.          பதிமுகம் பத்மக                                10           “
33.          விளாமிச்சம் வேர் உஸீர                        10           “
34.          சந்தனம் சந்தன                               10           “
35.          அதிவிடயம் அதிவிஷா                          10           “
36.          சித்தாமுட்டிவேர் பலாமூல                      10           “
37.          மூவிலை ப்ரிஸ்னீபார்ணீ                        10           “
38.          ஓரிலை சாலிபர்ணீ                             10           “
39.          வாயுவிடங்கம் விடங்க                         10           “
40.          கிரந்திதகரம் தகர                               10           “
41.          கொடிவேலிவேர் சித்ரக                          10           “
42.          தேவதாரு தேவதாரு                            10           “
43.          செவ்வியம் சவ்ய                               10           “
44.          பேய்ப்புடல் இலை பட்டோல                    10           “
45.          ஜீவகம் ஜீவக                             10           “
46.          ரிஷபகம் ரிஷபக                               10           “
47.          இலவங்கம் லவங்க                             10           “
48.          மூங்கிலுப்பு வம்ஸலோசன                      10           “
49.          தாமரைக்கிழங்கு பத்மமூல                      10           “
50.          காகோலீ காகோலீ                              10           “
51.          இலவங்கப்பத்திரி லவங்கபத்ரி                   10           “
52.          ஜாதிபத்திரி ஜாதீபத்ரி                          10           “
53.          தாளீசபத்திரி தாளீசபத்ர                         10           “
54.          நிலவேம்பு பூநிம்ப                              10           “ 


குறிப்பு:  

  ஜீவகம், ரிஷபகம் இவைகளின் மாற்றுச் சரக்காக பால் முதுக்கன் கிழங்கு மற்றும் சீந்தில் கொடி மொத்தம் இரண்டு பங்கும், காகோலியின் மாற்றுச் சரக்காக (பிரதிநிதி திரவ்யம் alias substitute drug) அமுக்கரா கிழங்கு ஒரு பங்கும் சேர்க்கவும்.


செய்முறை:     

படிகாரத்தைத் தவிர்த்து மற்ற சரக்குகளை நன்கு பொடித்துச் சலிக்கவும். படிக்காரத்தைப் பொரித்துப் பொடித்து சலித்து சூர்ணத்துடன் ஒன்று சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.


அளவு:           

1 முதல் 4 கிராம் வரை ஒரு நாளைக்கு 2-3 வேளைகள்.

தீரும் நோய்கள்:  

தாதுக்களில் தங்கிய காய்ச்சல் எனப்படும் தாதுசுரம் (தாதுகாத ஜ்வர), குளிர் சுரம் போன்ற நச்சுக்காய்ச்சல்கள் (விஷமஜ்வர) மற்றும் பல வித காய்ச்சல்கள் (ஜ்வர), யானைக்கால் (ஸ்லீபாத), வயிற்றுப் பூச்சி (க்ருமி), தோல்நோய்கள் (சர்மரோக).

தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது 

  1. இப்போது சுதர்சன சூர்ணம் -மாத்திரை வடிவிலும் கிடக்கிறது 
  2. பொதுவாக காய்ச்சலுக்கு முதல் வைத்தியம் -வயிற்றுக்கு பட்டினி போடுவது 
  3. நிலவேம்பு குடிநீரில் உள்ள மூலிகைகள் படம் மற்றும் விளக்க  பெற -இங்கே சொடுக்கவும்
  4. மர்ம காய்ச்சலுக்கு ஆயுர்வேத தீர்வு கட்டுரை படிக்க -இங்கே சொடுக்கவும்
  5. விஷ காய்ச்சல் என வருகிறது -ஆயுர்வேத கட்டுரை படிக்க இங்கே சொடுக்கவும் 
  6. சவால்
    உடனடி காய்ச்சல் விட -லிங்க செந்தூரம் -ஒரு மிளகு எடை அளவுக்கு எடுத்து -சுதர்சன சூர்ணம் ஐந்து கிராமில் கலந்து கொடுக்க -நீங்கள் காய்ச்சல் வந்தவர்களுக்கு ஊசி போட்டால் எவ்வளவு வேகமாக குறையும் என்று நம்புகிறீர்களோ -அந்த நேரத்தை விட சீக்கிரமாக காய்ச்சலை நீக்கும் என்பது எனது அனுபவம்Post Comment

5 comments:

கருத்துரையிடுக