வெள்ளி, டிசம்பர் 13, 2013

புருவ நோய்கள் -ஹோமியோ மருந்துகள்

புருவ நோய்கள்

கண் சளிச் சவ்வில் வேக்காடு, இமை,
புருவ முடி உதிர்தல்                   
காலிகார்ப், ஹெல்லி

புருவ வலி  
ஹைட்ராஸ்டிஸ்

தலைவலிக்குப் பின் கண் பாதிப்பு
காஸ்டி, ஹீபர், கிராபை மாற்றி மாற்றி கொடுக்கவும்

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக