வியாழன், டிசம்பர் 05, 2013

ஹோமியோ மருந்துகளும் -உறுப்புகளும்


ஹோமியோ மருந்துகளும் -உறுப்புகளும் ..


நரம்புகள்                              : ஜெல்ஸ், K.P.6x, M.P.6x
                                              பெல், சிங்கம், குப் அசிடிகம்

மூளை                                              : ஒபியம்

மூளையை மூடிய தோலில்     : ஹெல்லி, பெல்ல

கண்                                       : யூபரே, ஜெல்ஸ், அகோ, பல்ஸடில்லா

காது                                       : சாமோ, பல்ஸ், பெல்ல

நாக்கு                                      : காஸ்டி, மெர்க்

மூக்கு                                       : ஸீபா, செனகா, அமோனியம்பாஸ் 6x, டூக்ரியம்

வாய்                                      : மெர்க், போரக்ஸ், ஆரம்டிரை, நைட் ஆசிட்

பற்கள்                                     : சாமோ, கிரியா, ரூடா C.F6x

நுரையீரல்                           : கார்போ வெஜி

புளுரஸி                               : அகோ, பிரை

ஹார்ட்                                  : காக்டஸ், ஜெல்ஸ்

உமிழ் நீர் சுரப்பி                 : மெர்க்குறி, மெர்க் ஐயோட்

தொண்டை குரல்வளை  : பெல், பைடோ, ஸ்பாஞ்சி, கார்போவெஜி

பிராங்கைக் குழல்             : முதல் கட்டம் பிரை, 2 வது கட்டம் அகோ

ஹார்ட் இரத்த ஒட்டம்                : அகோ, பெல்ல

வயிறு                                               : நக்ஸ், பிரை, அனகார்டி

பைலோரஸ்                                   : கோனி, ஐயோடி

லிவர்                                     : லைக்கோ, சைனா, செலிடோனி

பித்தப்பை                            : கார்டூஸ்மரி, போடோபில், ஐரிஸ்வர், பிரை

பெரிகார்டியம்                                 : கல் பாஸ்

கிட்னி                                               : லைக், டெரி பிந்தினா, பெப்பரிஸ் வல்க் Q,                                                                               சிலிகா 30


நீர் பிரியாமை, நீர் உற்பத்தி
ஆகாமை                              :ஆக்ஸிடென்ரான்,Qஸபால் ஸெர்லேட்Q ஹைட்ராஸ்டிஸ்ஸோயிடேகோQ

பெருங்குடல் புண்             : பைரோஜி

சிறுகுடல் புண்                               : அர்ச்நைட், காலிபைக்

 

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக