வெள்ளி, டிசம்பர் 13, 2013

கண் பார்வை கோளாறுகளும் -ஹோமியோ மருந்துகளில் தீர்வுகளும்

கண் பார்வை கோளாறுகளும் -ஹோமியோ மருந்துகளில் தீர்வுகளும்
கண் பார்வை கோளாறுகள்-ஹோமியோ மருந்துகள்
கண் பாதிப்புக்கு
அப் தேமியா, நைட் ஆஸிட், அகோ, ஸல்பர், பல்ஸடில்லா

சூடு ஒத்தடத்தால் கூடுதல்
: FP 6x

சூடு ஒத்தடத்தல் குறைவு
MP 6x

கண்பார்வை மங்கல், பனிபோல்,
புகை போல் மங்கல்
அகோ, K.M.6. N.M.6 இடையில் சல்பர் 200, ஸல்பர் தோற்றால் பைஜாஸ்டிக்மா, சைனா உதவும்
கண் ஓரம் பாதிக்கப்பட்டால்
ஆண்டிகுரூட், கிராபை
மாறு கண்               
ஜெல்ஸ்மியம், அலுமினா

கண் பார்வை


கிட்டப் பார்வை (பொருட்களை
மூக்கைத் தொட்டு வைத்துப் படிப்பர்)
கல்கார்ப், பைஜாஸ், சைனா

கிட்டப் பார்வை (பொருட்கள்
மறைந்த தோற்றம்)        
அர்ஜ்நைட்

மெர்குறி உபயோகத்திற்குப் பின்
கிட்டப்பார்வை (சிபிலிஸ்)
நைட் ஆசிட்
பார்க்கும் பொருள் பெரியதாகத் தெரிதல்
ஹயாஸி, அகேரி

பார்க்கும் பொருள் சிறியதாகத் தெரிதல்
பிளாட்டினா

பார்க்கும் பொருள் பாதியாகத் தெரிதல் 
: ஆரம்மெட், லைகோ, லித்தியம் கார்ப்

இரண்டாகவும், சிறியதாகவும், தூர
நிலையிலும் தெரிதல்
ஸீபா, ஜெல்ஸ்

கோணலாகவும், வளைவாகவும்
தெரிதல்      
ஸ்ட்ரமோனி
குதிப்பது போல் தெரிதல்          
கன்னபிஸ்ஸடே

கண்பார்வை தோற்றம், நிறம்


கண் கருப்புடன் முகம் காணும்
ஸ்ட்ராமோனியம்

வானவில் தோற்றம்      
ஓஸிமியம்
பச்சையாகத் தெரிதல்    
ஆர்ஸனிம்

கருப்பாகத் தெரிதல்        
காப்ஸிகம்

நீலமாகத் தெரிதல் (மேக நிறம்)
அக்டி

சிகப்பாகத் தெரிதல்         
பாஸ்பரஸ்

கரும் சிகப்புக்குப் பதில் கருப்பாகவே
தெரிதல்      
ஸ்ட்ரமோனியம்

மஞ்சளாகத் தெரிதல்
ஸீனா

சிகப்பு மஞ்சளாகத் தெரிதல்    
பெல்லடோனா

சிகப்பான வஸ்துக்கள் வானவில்
போல் தெரிதல்     
கோனி

வெளிச்சமாகத் தெரிதல்
காம்பர்

தங்க நிறம் போல் தெரிதல்
ஹயாஸி

கண்முன் பூச்சி பறப்பது போல்
தெரிதல்
பாஸ்பரஸ்
காலராவில் கண் நீலம் பூரித்தல்
வெராட் ஆல்ப்

காலராவில் முகம் வெளுத்து கண்
நீலம் பாதித்தல்
நேட்கார்ப்

மாதவிடாய்க்குப் பின் கண் நீலம்
பாதித்தல்   
பாஸ்பரஸ்

வெளிச்சத்தில் கண் மணிகள் விரிந்து
இருத்தல் கடுமையான கண் கூச்சம்
: கல் கார்ப்

குடல் பூச்சிகளால் கண் நீலம்
பாதித்தல்
ஸீனா

இரத்தக் குறைவால் கண் நீல வட்டம்
சைனா

கண்ணைச் சுற்றி நீல வளையம்
தோன்றும்
மென்ஸனல்லா 6x
கண்ணைச்சுற்றி நீலம்/கருப்பு நீல

வளையம் தோன்றும்     
ஸ்டெபிஸாக்

கண்ணைச்சுற்றி நீல நிறம் தோன்றும்
ஸைக்ளமென்

கண்ணைச்சுற்றி தவிட்டு நிற
வளையம் தோன்றும்
பெர்பரிஸ் வல்க்

கண் நீண்டு கண்ணைச் சுற்றி
இருண்டு வளையம் தோன்றும்
அக்டியா

கண்ணைச் சுற்றி நீலக் கோடு
போல் தோன்றும்             
: ஸீகேல்

கண் பூ விழுதல் சதை வளர்ச்சி
சினரேரியாQ (கண்ணில் விடவும்),
காஸ்டிகம் 1M, பாஸ்பரஸ் 1M
கண் குருவில் முத்துப் போன்ற
முளைக் கட்டிகள், கண்ணில் வாத
வலியுடன் கூடிய சதை வளர்ச்சி
கோலா சிந்திஸ்
கண் வாதம் புகையால், பனியால்
பைஜாஸ்டிக்மா, போவிஸ்டா, அகோனைட் KM6x, NM6x

கண் வெள்ளை மஞ்சள் மாற்றமும்
மூக்கு நுனி சிவந்தும்
: லாக்கஜீஸ், அபிஸ்மெல்

கண் கட்டி மஞ்சளான சீழ்
பல்ஸ், ஹீபர், லைக்கோ, ஐயோடி,
NS6x+KM6x+N.M.6x. அல்லது NS6x+KS6x+CS6x

கண் கட்டி   
ஸ்டேபி, பல்ஸடில், தூஜா
ஆரம்ப குருடு        
அகோனைட்

வாசிக்கும் போதும், பின்னும் குருடு
சிமிட்டுதல்            
க்ரோகஸ், கல்கார்ப்

கண் வேக்காட்டுக்குப் பின் குருடு
மென்ஸினல்லா 6x

கண் வீங்கிக் குருடு
பெட்ரோசெலினம்

கண்ணில் ரத்தம் மிகுந்தால் குருடு
பெல்ல, ஜெல்ஸ்
தலையில் ரத்தம் சேர்வதால் குருடு
குளோனா, பெல், ஜெல்ஸ், KM6, KS6

திடீர் குருடு
அகோனைட் CM, பாஸ்பரஸ் 1M, ஸல்பர் 1M, ப்ளம்பம், நக்ஸ் 30 ஒரு மாதம்
மூளை சவ்வினால் குருடு        
க்ளோனா, இடையில் ஸல் 200

அடிக்கடி குருடாகுதல்
காஸ்டி, மெர்க், சிலிகா

இடி மின்னல் இவைகளினால்
குருடு மங்கல்       
பாஸ்பரஸ் 1M ஒரு டோஸ் போதும்
தீ எரிவதைப் பார்த்தால் குருடு
சிலிகா

தலை வலியால் குருடு
காலிபைக்

ஹிஸ்டீரியாவுக்குப் பின் குருடு
பெர்ரம்மெட்

பக்கவாதம், வலது பக்க வாதத்துடன்
குருடு                       
ஸல்பர்


காரணமில்லாத குருடு
ஹெல்லி போரஸ்
இரவு பகல் குருடு
ரணங்குலஸ்

இரவு குருடு           
சைனா, லைக்கோ

பகல் குருடு            
போத்ராஸ்
அரைக் குருடு        
எலாப்ஸி, நக்ஸ்வாமிகா
சுண்ணாம்பினால் வெந்து போவதால்
குருடு, ஆவி பட்டதால் பனியால்
குருடு
யுற்றிகாயுரைன்ஸ், சிலிகா

கண்ணில் நீர் வீக்கத்தில்
ஆரம்பத்தில் வலி இராது
அபிஸ் மெல்

நீர் வீக்கம் அதிகம் இராது வலியும்
இராது
பாப்டீஷியா
Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக