செவ்வாய், பிப்ரவரி 02, 2010

மூலிகைகளின் படங்கள் (பூக்களுடன்)-part 2
செங்கொடு வேலி, வெண் கொடு ,வேலி கொத்தான், ஜாதிக்காய் தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு, தும்பை ,தழு தாழை ,கருந்துளசி 


செங்கொடு வேலிவெண்கொடுவேலி

 


ஜாதிக்காய்,

    


கொத்தான்தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

கருந்துளசி 

தும்பை தழு தாழை 
,


செங்கொடு வேலி, வெண்கொடுவேலி ,கொத்தான், ஜாதிக்காய், தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு,தும்பை , தழு தாழை,  கருந்துளசி 

Post Comment

5 comments:

கருத்துரையிடுக