சனி, பிப்ரவரி 06, 2010

அற்புத மூலிகைகளின் படங்கள் (பூக்கள் & பெயருடன் )-part-7 high resolution herbal pictures

 முடக்கறுத்தான்,முருங்கை,நஞ்சறுப்பான்,நஞ்சறுப்பான்,செப்பு நெருஞ்சில்,ஆனை நெருஞ்சில், நெருஞ்சில்,நீல நொச்சி,வெள்ளை நொச்சி,ஓரிலை ,சிவனார் வேம்பு,தூதுவேளை,வேலிபருத்தி,கடுக்காய் வெள்ளை கண்டங்கத்தரி ,கொழிஞ்சி 


முடக்கறுத்தான்


முருங்கை,

  


நஞ்சறுப்பான்

செப்பு நெருஞ்சில்,


ஆனை நெருஞ்சில்

நெருஞ்சில்,


நீல நொச்சி

வெள்ளை நொச்சி


ஓரிலை ,

சிவனார் வேம்பு,

,தூதுவேளை,

,வேலிபருத்தி


கடுக்காய் 

வெள்ளை கண்டங்கத்தரி கொழிஞ்சி 


முடக்கறுத்தான்,முருங்கை,நஞ்சறுப்பான்,செப்பு நெருஞ்சில்,ஆனை நெருஞ்சில், நெருஞ்சில்,நீல நொச்சி,வெள்ளை நொச்சி,ஓரிலை ,சிவனார் வேம்பு,தூதுவேளை,வேலிபருத்தி,கடுக்காய் வெள்ளை கண்டங்கத்தரி ,கொழிஞ்சி 

Post Comment

4 comments:

கருத்துரையிடுக