வியாழன், பிப்ரவரி 04, 2010

அதிசய மூலிகைகளின் படங்கள் (பூக்களுடன் )-part 4 high resolution herbal pictures

பிரண்டை சதுரகம், பொன்னாம் காண்நீ(பொன்னாங்கண்ணி ),முசுமுசுக்கை ,வாத நாராயணன்,விஷ்ணு கிராந்தி ,ஆகாய கருடன்  கிழங்கு  


                                                             பிரண்டை சதுரகம்


பொன்னாம் காண்நீ(பொன்னாங்கண்ணி )


முசுமுசுக்கை வாத நாராயணன்

விஷ்ணு கிராந்தி


ஆகாய கருடன்  கிழங்கு 

பிரண்டை சதுரகம், பொன்னாம் காண்நீ(பொன்னாங்கண்ணி ),முசுமுசுக்கை ,வாத நாராயணன்,விஷ்ணு கிராந்தி ,ஆகாய கருடன் கிழங்கு 

Post Comment

1 comments:

கருத்துரையிடுக