திங்கள், பிப்ரவரி 01, 2010

மூலிகை கடை சரக்குகளின் படங்கள்(இந்த மருந்துகளை தெரியமா?)


பரங்கி பட்டை 
காயம் 


ஜாதிக்காய் 


தேவதாரு கட்டை அதி மதுரம் 
சுக்கு 

ஏலக்காய்
கண்டங்கத்திரி 


கருஞ்சீரகம் 


கொடுவேலி 

குருந்தொட்டி சமூலம் 


குருந்தொட்டி வேர் 


மிளகுநிலப்பனை கிழங்குசாம்பிராணி


சதகுப்பை

சீமை அமுக்கரா கிழங்கு (அஸ்வகந்தா ) சிற்றரத்தை 


தேற்றான் கொட்டை வசம்பு 


வெள்ளை குந்தரிகம் 

வெந்தயம் Post Comment

5 comments:

கருத்துரையிடுக