ஞாயிறு, பிப்ரவரி 14, 2010

விந்தணுக்களை கூட்டும் ,தாது பலமுண்டாகும் மூலிகை part 6 -ஓரிதழ் தாமரை (படத்துடன் )

விந்தணுக்களை கூட்டும் ,தாது பலமுண்டாகும் மூலிகை -ஓரிதழ் தாமரை (படத்துடன் )
Botonical name-HYBANTHUS ENNEASPERMUS/IONIDIUM SUFFRUTIOCOSUM

ஓரிதழ் தாமரை முழு மூலிகையையும் காய வைத்து பொடி செய்து  தொடர்ந்து உண்ண
தொப்பை குறையும் -உடல் எடை குறையும்
விந்தணுக்கள் கூடும் ,விந்து கட்டும்,
மேக சூடு குறையும்,தேக பலம் உண்டாக்கும் 

பாடல் -
தாதுவையுண்டாக்குந் தனிமேகத்தைத் தொலைக்கும் 
ஆதரவா மேனிக் கழகு தருஞ் -சீதம்போம் 
சீரிதழ்த் தாமரைவாழ் செய்ய மடவனமே ?
ஓரிதழ்த் தாமரையை யுண். 

சுரத்தை கடித்து சுவாசத்தைப் போக்கி
யுரத்தை யுடலுக் குதவும் - பருத்தவுடல்
வாடாதனுதினமும் வைத்தடிக்கு மேகத்தை
யேடேக கோகனகமே

- தேரர் வெண்பா\
Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக