ஞாயிறு, ஜனவரி 09, 2011

காய்ச்சலை போக்கும் -கிராதாரிஷ்டம்-Kiratharishtam


காய்ச்சலை போக்கும் -கிராதாரிஷ்டம்-Kiratharishtam





தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:-

1.            நிலவேம்பு பூநிம்ப                    2.000 கிலோகிராம்
2.            தண்ணீர் ஜல                      51.200 லிட்டர்

இவைகளைக் கொதிக்க வைத்து 12.800 லிட்டர் ஆகக் குறுக்கி வடிகட்டி வெல்லம் (குட) 6.000 கிலோ கிராம், தேன் (மது) 2.000 கிலோ கிராம் சேர்த்து அத்துடன்,

1.            திப்பிலி பிப்பலீ                 150 கிராம்
2.            மோடி பிப்பலீ மூல                  150         “ 
3.            செவ்வியம் சவ்ய                    150         “ 
4.            கொடி வேலி வேர் சித்ரகமூல         150         “ 
5.            சுக்கு சுந்தீ                           150         “ 
6.            நிலவேம்பு பூரும்ப                   137.5     “

ஆகியவைகளைப் பொடித்துப் போட்டு ஒரு மாதம் வரை வைத்திருந்து வடிகட்டவும்.

அளவும் அனுபானமும்:    

10 முதல் 30 மில்லி லிட்டர் வரை சம அளவு தண்ணீர் கலந்து இரு வேளைகள்.


தீரும் நோய்கள்: 

 காய்ச்சல்கள் (ஜ்வர), மலேரியா போன்ற நச்சுக் காய்ச்சல்கள் (விஷமஜ்வர), முறைக்காய்ச்சல் (சதுர்த்திகா ஜ்வர), வயிற்றுப் பூச்சி (க்ருமி).

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக