வியாழன், டிசம்பர் 08, 2011

பிடிப்பை சரி செய்ய ஏற்ற தைலம் -குப்ஜப்ரஸாரணீ தைலம்


பிடிப்பை சரி செய்ய ஏற்ற தைலம் -குப்ஜப்ரஸாரணீ தைலம்
(பைஷஜ்யரத்னாவளி வாதவ்யா த்யதிகாரம்)

தேவையான மருந்துகளும் செய்முறையும்:

1.            முதியார் கூந்தல் கஷாயம் ப்ரஸாரணீ கஷாயம்    12.800 கிலோ
2.            நல்லெண்ணெய் திலதைல                      12.800      
3.            காடி ஆம்லகாஞ்சிக                             12.800      
4.            பசுவின் பால் கோக்ஷீர                          25.600      
5.            தயிர் ததீ                                   12.800   லிட்டர்

                இவைகளை ஒன்று கலந்து அத்துடன்

6.            கொடிவேலி வேர் சித்ரக                         100  கிராம்
7.            சேராங்கொட்டை (சுத்தி செய்தது) ஷோதித பல்லாதக   100        
8.            திப்பிலி மூலம் பிப்பலீ மூல                          100        
9.            இலுப்பைக்கட்டை மதுக                         100        
10.          இந்துப்பு ஸைந்தவலவண                       100        
11.          சிற்றாமுட்டி பலாமூல                          100        
12.          சதகுப்பை ஸதபுஷ்ப                            100        
13.          தேவதாரு தேவதாரு                            100        
14.          அரத்தை ராஸ்னா                              100        
15.          யானைத் திப்பிலி கஜபிப்பலீ                     100        
16.          முதியார் கூந்தல்வேர் ப்ரஸாரணீ மூலம்           100        
17.          சடாமாஞ்சில் ஜடாமாம்ஸீ                       100        

                இவைகளையும் சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு விழுதாக அரைத்துக் கலந்து கொதிக்க வைத்துப் பதத்தில் இறக்கி வடிகட்டி பத்திரப்படுத்தவும்.

பயன்படுத்தும் முறை:     
மேற்பூச்சாக (அப்யங்க) வெளி உபயோகத்திற்கு மட்டும்.

தீரும் நோய்கள்:  

தாடைப் பிடிப்பு (அ) செயலிழத்தல் (ஹனுஸ்தம்ப (அ) ஹனுக்ரஹ), இடுப்புப் பிடிப்பு (அ) செயலிழத்தல் (கடீக்ரஹ / கடீஸ்தம்ப), பேராசன நரம்பு வலி (க்ருத்ரஸி), நொண்டி நொண்டி நடத்தல் (காஞ்ஜா), குள்ளத்தன்மை (குப்ஜ), முடத்தனம் (பாங்குத்வ) போன்ற பலவித வாதநோய்கள் (வாத ரோக).

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
  1. பிடிப்புகளுக்கு ஏற்ற தைலம் இது
  2. மருந்து கம்பெனிகள் இந்த மருந்தை தயாரிப்பதாக தெரிய வில்லை ..வெகு சில கம்பெனிகளே இதனை தயாரிக்கின்றன
  3. சுளுக்கு ,உளுக்கு,வீக்கம்  -போன்றவற்றிக்கும் பயன்படுத்தலாம்

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக