செவ்வாய், மார்ச் 02, 2010

உபயோகமாக ,பயன்படுமாறு இருக்குமா ?

அன்பார்ந்த நண்பர்களே..

இதே மாதிரியான high resolution-120 படங்களுடன் விளக்கங்களுடன் என்னிடம் உள்ளது.
கீழ் கண்டவாரே அவற்றை வெளிவிடவா?அல்லது இன்னும் விளக்கங்களை சேர்க்கவா?

Post Comment

5 comments:

கருத்துரையிடுக